Activiteitenbesluit of milieuvergunning

Dossier

Activiteitenbesluit of milieuvergunning

Met de komst van het Activiteitenbesluit in 2008 is ook de activiteit carrosseriebouw onder algemene regels komen te vallen. Dit houdt in dat voor carrosseriebouw geen milieuvergunning meer nodig is, maar dat het bedrijf meldingsplichtig is. Een nieuw bedrijf dat deze activiteit wil gaan voeren, moet zich dus bij de gemeente melden.

Bestaande bedrijven die voorheen onder een milieuvergunning vielen, hoeven zich niet opnieuw te melden: zij zijn immers bij de gemeente al bekend en zijn van rechtswege omgezet. Wel is er weer een melding nodig als er een aanzienlijke wijziging in het bedrijf (bijvoorbeeld nieuwbouw of een nieuwe activiteit) plaatsvindt.

AIM

Het Activiteitenbesluit bevat de milieuregels voor een groot aantal activiteiten en er vallen dan ook een groot aantal soorten bedrijven onder. De overheid heeft daarom de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) ontwikkeld om ondernemers toch op eenvoudigere wijze kennis te laten nemen van de voorschriften en tevens tegelijk de melding te doen indien dat nodig is.
Ook kunnen er de meldingen mee gedaan worden als er sprake is van een nieuw bedrijf of een (aanzienlijke) wijziging van het bedrijf. Daarnaast kunt u door de AIM in te vullen zien of u toch niet eventueel vergunningplichtig bent of nog andere (milieu)verplichtingen heeft. In een enkel geval kan het namelijk zo zijn dat een carrosseriebouwbedrijf toch nog vergunningplichtig blijft, afhankelijk van bepaalde activiteiten en de schaalgrootte.

Doordat RAI CarrosserieNL betrokken was (en is) bij de ontwikkeling van de AIM, is het invullen van de tool nog vergemakkelijkt door profielen aan te brengen. Na het kiezen van het voor u toepasselijke profiel (Voertuig­fabrikant en carrosseriebouw) moet u dan nog een beperkt aantal vragen in te vullen en niet de hele vragenboom.

De AIM is zo goed mogelijk voorzien van uitleg en toelichtingen, maar mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend altijd even bellen met het secretariaat!