Bankgaranties en betalen

Dossier

Bankgaranties en betalen

Het woord garantie zegt het al: het moet risico’s beperken. Dus voor het vragen om bankgaranties moet u zich de vraag stellen: loop ik een financieel risico? In de meeste gevallen zal het antwoord op deze vraag in de aanbestedingsfase 'Nee' zijn. Vraag dan ook niet om bankgaranties, het brengt kosten met zich mee voor leveranciers. Deze kosten bestaan uit het beperken van kredietruimte bij de leverancier.
In de leveringsfase kan, bijvoorbeeld bij deelbetalingen, een bankgarantie uiteraard wel haar nut bewijzen.

Een stelregel is hier dus:

  • Geen zekerheden zonder tegenprestatie
  • Geen risico? Dan geen bankgarantie

Richtsnoer

In de reinigingsbranche gaat het vaak om complexe produkten met een lange doorlooptijd in produktie. In veel gevallen komt de voorfinanciering voor rekening van de leverancier. Maar u wilt ook zekerheid dat het geleverde conform de specificaties is. Om beide partijen de gewenste zekerheid te geven is een goed richtsnoer:

  • 90% bij aflevering, overige 10% na 30 dagen
  • Hanteer deelbetalingen waar dit mogelijk is