Boetes

Dossier

Boetes

Op tijd leveren (bij nieuwe voertuig­en) en continuïteit waarborgen (bij vervangingsinvesteringen) zijn twee redenen voor het inzetten van de boete bij aanbestedingen. De boete is dus louter een middel om iets te bereiken, en het is ook in ieders belang om het alleen in te zetten als de leverancier eerst in de gelegenheid is gesteld om alternatieve oplossingen aan te dragen.

Gehanteerde richtlijn in de branche: maximaal 5% van de waarde van de levering / deellevering

Spelregels voor de praktijk: bij vervangingsinvestering de contractuele boete bij niet nakomen relateren aan daadwerkelijke kosten en/of schade van opdrachtgever (marktconforme tarieven hanteren)