Demonstraties

Dossier

Demonstraties

Demonstraties worden regelmatig gevraagd bij aanbestedingen, en hebben als uitgangspunt dat de leverancier moet laten zien dat hij kan leveren wat de klant vraagt.

Goed voorbereiden

Demonstraties zijn een wezenlijk onderdeel van aanbestedingen, mits correct toegepast. Te strak gedefinieerde demonstratiecriteria remmen innovatie, kunnen inschrijvers afschrikken en ook onevenredig hoge kosten met zich meebrengen. Met andere woorden: een demonstratie kan veel toevoegen aan het maken van de juiste keuze, maar alleen als het zorgvuldig wordt voorbereid hebben alle partijen er profijt van.

De volgende 2 punten mogen als bekend worden verondersteld, maar nog even als geheugensteuntje:

  • Beoordelen is uitsluitend toegestaan op basis van vooraf vastgestelde (sub)gunningscriteria
  • Vraagstelling in aanbesteding: Functionaliteit zo dicht mogelijk benaderd / Vergelijkbaar & functioneel

Suggesties

Demonstreren is een kostbare onderneming. De klant investeert tijd, de leverancier tijd en geld. Dat doet iedereen graag als het instrument op de juiste manier en met oog voor de inspanning van alle partijen wordt gebruikt. Soms kan het geven van ruimte aan de leveranciers hier een handje helpen; vanuit de werkgroep komen de volgende suggesties:

  • Vaste fee voor niet-winnaars. Hiermee creëer je een eerlijke vergoeding voor alle demonstrerende partijen.
  • Klant mee op roadtrip langs voertuig­en. Vaak zijn demo­voertuig­en klant­voertuig­en en moeten ze dus daar uit de reguliere operatie worden gehaald. Wat is een betere demo dan bij een klant die er daadwerkelijk mee werkt?
  • Vergoeding voor maximaal 1 demo­voertuig, rest rekening leverancier.
  • Vaste kostenpost voor alle demo’s?
  • Meerdere voertuig­en toestaan voor het tonen van de functionaliteiten.