Wet- en regelgeving carrosserie- en trailerbouw

Dossier

Wet- en regelgeving carrosserie- en trailerbouw

Fabrikanten en importeurs van weg­voertuig­en zijn gebonden aan wetgeving op Europees en nationaal niveau. De grote lijnen van deze wetgeving en de daarbij behorende uitvoerende instanties worden nader toegelicht in dit dossier.