Inleiding Officiële publicaties

Dossier

Inleiding Officiële publicaties

De technische eisen aan voertuig­en in Nederland zijn gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU); voor wat betreft de technische eisen voor toelating tot de weg moet in Nederland voldaan worden aan de Richtlijnen van de EU, of de overeenkomstige Reglementen van de ECE. Voor voertuig­en met een ETG (Europese Type Goedkeuring) geldt dat in ieder geval.

Belang van informatie over wijzigingen

Die Verordening en Richtlijnen worden met enige regelmaat aangepast. In de wetsteksten worden alleen de basis Richtlijnen van een bepaald onderwerp of aspect, remmen, verlichting, stootbalk, e.d. genoemd, maar daarmee worden ook alle wijzigingen bedoeld. Het is dus zaak om die wijzigingen te kennen, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de ingangsdata. Voor voertuig­en met een type­goedkeuring zijn die ingangsdata ook weer van belang voor het mogen toepassen van de restantregeling.

Overgang naar ECE-Reglementen

De situatie is op dit moment echter tijdelijk wat complexer door Verordening 661/2009: de ‘Verordening Algemene Veiligheid’ van motor­voertuig­en, aanhang­wagens daarvan, en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden. (verder aan te duiden als de ‘GSR’; naar de Engelse naam: General Safety Regulation)
De GSR is een belangrijke en verstrekkende Verordening, waarmee met name een groot deel van de bestaande (technische) typekeurings-Richtlijnen ingetrokken wordt en vervangen wordt door het overeenkomstige ECE-Reglementen, danwel – indien er geen overeenkomstig Reglement is - vervangen worden door een Verordening met in principe dezelfde inhoud als de ingetrokken Richtlijn (veelal aangeduid als een ‘IM’: Implementation Measure), en een aantal nieuwe eisen geïntroduceerd wordt.
Voor nieuwe type­goedkeuringen is de GSR in werking getreden op 1 november 2012, voor nieuwe registraties is de ingangsdatum 1 november 2014.

De overgang naar de Reglementen is nogal onoverzichtelijk doordat een rol speelt of een Richtlijn op de zogenoemde ‘yes/no-lijst’ staat; daarnaast stelt de EU soms op zeer korte termijn een Reglement verplicht voor nieuwe registraties.
Alle toe te passen Reglementen zijn vertaald in alle talen van de EU.

Welke informatie vindt u verder onder Officiële publicaties Europa?