Regeling Voertuigen

Dossier

Regeling Voertuig­en

In de Regeling Voertuig­en zijn alle technische eisen opgenomen waaraan alle weg­voertuig­en en voertuig­combinaties in Nederland moeten voldoen.

In hoofdstuk 1 zijn o.a. de eisen opgenomen voor de toelating tot de Nederlandse weg. Hierbij wordt verwezen naar richtlijnen en verordeningen, deze zijn elders te vinden.

In hoofdstuk 5 zijn de permanente eisen, ook wel APK-eisen, terug te vinden. Ook zijn in dit hoofdstuk de gebruikseisen opgenomen; deze eisen hebben o.a. betrekking op het vervoer van lading en op voertuig­combinaties.

Een actuele versie van de Regeling voertuig­en is te downloaden op downloaden op www.overheid.nl.

RAI Vereniging houdt alle wijzigingen bij en informeert haar leden tijdig over de ingangsdata en de gevolgen van de wijzigingen via de wekelijkse nieuwsbrief.