Algemene wetgeving

Dossier

Algemene wetgeving

De technische eisen aan voertuig­en in Nederland zijn al sinds het herziene Voertuig­reglement (1995) gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU); voor wat betreft de technische eisen voor toelating tot de weg moet in Nederland voldaan worden aan de Richtlijnen van de EU, of de overeenkomstige Reglementen van de ECE. Voor voertuig­en met een ETG (Europese Type Goedkeuring) geldt dat in ieder geval.