TIR

Dossier

TIR

De afkorting T.I.R staat voor Transports Internationaux Routiers. De TIR-overeenkomst is van toepassing op het vervoer van goederen tussen een douanekantoor in het land van vertrek, en het kantoor van bestemming in een ander land. Beide landen moeten aangesloten zijn bij de TIR-overeenkomst. Zij heeft als doel de administratieve formaliteiten van het internationale wegvervoer te vereenvoudigen en te harmoniseren.

Het TIR Handboek 2018 is hier te vinden.

Vooral in hoofdstuk 2 met de daarbij horende bijlagen zijn voorbeelden opgenomen van constructies die aan de eisen voldoen.

TIR-constructierichtlijn voor (wissel)laadbakken

Om een correcte TIR-inrichting van weg­voertuig­en c.q. (wissel)laadbakken te bevorderen heeft het Duitse Zollkriminalamt (ZKA) samen met het Verband der Automobil­industrie (VDA) een richtlijnen opgesteld voor de verschillende opbouwconstructies. De volgende richtlijnen zijn beschikbaar.

  • Huifopbouw
  • Bakopbouw
  • Koeleropbouw
  • Silo- en tankopbouw
  • Bestel­wagen

Meer informatie is te vinden op http://www.zoll.de

De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) voert de TIR-activiteiten uit.