Vervoer van gevaarlijke stoffen - ADR, VLG, KCA

Dossier

Vervoer van gevaarlijke stoffen - ADR, VLG, KCA

Op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn verschillende eisen van toepassing.

In 2015 is een regeling met betrekking tot het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval in werking getreden:

VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. In het VLG zijn onder andere afwijkingen opgenomen ten opzichte van het ADR. Deze afwijkingen gelden alleen voor vervoer van gevaarlijke stoffen dat uitsluitend binnen Nederland plaatsvindt.