Keurmerk Containerafzetsystemen (LLS)

Keurmerken

Keurmerk Containerafzetsystemen (LLS)

Onder het keurmerk LLS vallen portaal-, kabelketting- en haakarmsystemen. Hoe beter een systeem wordt gemonteerd en afgesteld, hoe beter dat is voor de levensduur en veiligheid van de gebruiker en omstanders.

Regelmatige controle van het systeem is een vereiste om ook op de lange duur veiligheid en een soepele werking te garanderen. Vandaar dat fabrikanten voor elk systeem fabrieks- en montagegevens hebben vastgelegd en specifieke testprocedures voorschrijven. Ook zijn het alleen ge­autoriseerde dealers die de systemen mogen monteren, onderhouden en testen.

Verplichte periodieke keuring

De Arbo-wet bepaalt dat installaties ook na intensief gebruik veilig moeten functioneren. Reden om een verplichte periodieke keuring in het leven te roepen. In samenwerking met RAI Vereniging en aan de hand van de Machinerichtlijn en de Arbo-wet, hebben betrokken fabrikanten een Keurmerk ontwikkeld.

Keuringen onder het RAI Keurmerk

Het Keurmerk omvat de volgende zaken:

  • De keurende bedrijven beschikken over het juiste gereedschap en de nodige gewichten om een installatie te kunnen keuren.
  • De keurmeesters zijn gecertificeerd.
  • Met de zorgvuldig samengestelde checklist beschikken de keurmeesters over een beproefde controlemethode.
  • De keuringen worden steekproefsgewijs door TÜV gecontroleerd.
  • De keurmeesters kunnen na de keuring eventuele reparaties direct uitvoeren. Onnodige stilstand en meerdere bezoeken aan de werkplaats worden zo voorkomen.

Als de keurmeester de installatie heeft goedgekeurd wordt dit aangegeven op de checklist, die altijd in het voertuig aanwezig dient te zijn. De keurmeester plakt tevens de Keurmerksticker met het keuringsnummer op de installatie. Zo is er bij een eventuele controle een zichtbaar bewijs dat de installatie is goedgekeurd.

Aangesloten bedrijven

De deelnemende LLS-bedrijven zijn te vinden op de website van RAI Keurmerken.

Website keurmerk Containerafzetsystemen