Piek-Keur

Keurmerken

Piek-Keur

Om de files te omzeilen vindt het bevoorraden van winkels steeds vroeger in de ochtend of later op de avond plaats. In 1998 is wettelijk bepaald hoeveel geluid er tijdens deze dagdelen bij het laden en lossen gemaakt mag worden.

Maximale decibels

Tussen 19.00 en 23.00 uur is het maximale piekniveau 65dB(A); tussen 23.00 en 07.00 uur mag het geluid de 60 dB(A) niet overschrijden.

Geluidsarme innovaties

SenterNovem (nu RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft samen met de transportbranche en fabrikanten van wegtransportmiddelen het meerjarenprogramma Piek uitgevoerd. Doel was het ontwikkelen van innovatieve, geluidsarme toepassingen en producten. Denk hierbij aan een stille laadklep, koelmachine, rolcontainer, kraan, heftruck, maar ook aan de constructie van de oplegger, aanhanger en de complete carrosserie. De stillere producten kunnen vaak met subsidie worden aangeschaft.

Piek-Keur certificaat

Het Piek-Keur certificaat wordt door leveranciers van componenten en carrosseriebouwers afgegeven, nadat uit de meting blijkt dat het product inderdaad stil is. De Piek-Keur sticker wordt zichtbaar op het voertuig geplakt, zodat duidelijk is dat de vracht­wagen bij het laden en lossen zo weinig mogelijk geluidshinder voor omwonenden veroorzaakt.

Ook is het een bewijs voor de controlerende instanties, vaak gemeenten, dat het voertuig aan de gestelde normen voldoet. Bovendien heeft het certificaat een positief effect op het imago van het wegvervoer.

Samenwerking

De Stichting Piek-Keur, een samenwerking tussen BMWT en RAI Vereniging maakt de certificatie mogelijk. Carrosseriebouwers en fabrikanten van machines, rolkarren, pallet­wagens, componenten kunnen bij de Stichting meer informatie krijgen en zich eventueel aanmelden.

Internationaal register

Het Piek-Keur vindt internationaal ook navolging: zo zijn in landen als Duitsland en GB Piek-projecten in een gevorderd stadium. Het streven is om in de toekomst elkaars goedgekeurde componenten onderling te accepteren. Hievoor is een internationaal register op de website geplaatst. De inhoud van het register is voor bezoekers uit alle Europese landen gelijk.

QuietTRUCK 72 dB(A)

Aandrijfgeluid van trucks van maximaal 60dB(A) is technisch haalbaar, maar in de praktijk nog een stap te ver. Iveco is met een LNG/CNG-voertuig en een aantal technische aanpassingen uitgekomen op 72dB(A). Dit is voldoende om in aanmerking te komen voor susbsidie via de MIA/VAMIL-regeling en een door het ministerie van VROM erkende 'tussenhalte' voor eindstation 65dB(A).

Daarom is door PieK-Keur een tijdelijke extra categorie in het leven geroepen: QuietTRUCK 72dB(A). Dit geeft voldoende onderscheid ten opzichte van andere oplossingen, maar maakt de truck wel herkenbaar als stil voertuig.

Website Piek-Keur