CE-Markering

Dossier

CE-Markering

Spring naar

Update december 2023

Is het mogelijk om een machine te wijzigen binnen de kaders van de Machinerichtlijn?

Deze vraag wordt beantwoord met een werkinstructie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) die is ontwikkeld om ook gewijzigde machines te laten voldoen aan de Machinerichtlijn. Soms worden machines aangepast op verzoek van de klant of na jarenlang gebruik. Maar is dit wel mogelijk binnen de wettelijke voorschriften, en zo ja, wat moet een 'fabrikant' van de machine hiervoor doen? De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft hiervoor een werkinstructie ontwikkeld om ook gewijzigde machines te laten voldoen aan de Machinerichtlijn.

Om deze vraag te beantwoorden zonder fabrikanten voor onoverkomelijke problemen te plaatsen, heeft de NLA de mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het wijzigen van een machine binnen de wettelijke kaders mogelijk en toegestaan is. Daarnaast kwam naar voren dat de interpretatie van wet- en regelgeving die in de loop der jaren in Nederland was ontstaan, te rigide en onvoldoende pragmatisch was. Daarom heeft de NLA een handzaam document opgesteld met bijbehorende download, waarin wordt beschreven wanneer er sprake is van een (ingrijpende) wijziging, welke verplichtingen de fabrikant hierbij heeft, en hoe de wijziging beoordeeld moet worden:

A) Basismachine, geen wijzigingen
Voor onderbouwing van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen conform Bijlage 1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG kan degene die wijzigt gebruikmaken van oorspronkelijke documentatie (handleiding en EG-Verklaring van Overeenstemming). Dit geldt voor dat deel van de machine waar de wijziging geen invloed op heeft.

B) Wijziging, nieuw gedeelte
Degene die wijzigt moet onderbouwen (zoals beschreven in Bijlage VII onder A van de Machinerichtlijn) dat het nieuwe deel volledig voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn.

C) Wijziging, invloed op basismachine
Degene die wijzigt moet de invloeden van de wijziging op de basismachine volledig onderbouwen zoals omschreven in punt 2. Daarbij moeten de grenzen duidelijk zijn van de wijzigingen die invloed hebben op de basismachine.


Machines van vóór het CE-tijdperk

Oude machines moeten al sinds 31 december 1996 voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG). Voor mobiele arbeids­middelen en arbeids­middelen voor het hijsen/heffen van lasten geldt dit sinds 5 december 2002. Ook oude machines moeten veilig zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. In Nederland is deze Europese Richtlijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobesluit). De richtlijn bevat gebruikerseisen en minimumvoorschriften over de inrichting van arbeids­middelen. Met andere woorden: ook oude machines moeten veilig zijn en voldoen aan wet- en regelgeving.

Het onderwerp wijzigen van machines is ook behandeld tijdens de recente voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Europese Machine Verordening. De volledige presentatie inclusief de openbare sheets van de NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie) vindt u hier.