Spelingsdetectoren

Dossier

Spelingsdetectoren

Op 20 mei 2023 moeten de spelingsdetectoren geïmplementeerd zijn in de APK1, zoals benoemd in de Europese APK-richtlijn. Daarin is beschreven dat controle van de wielophanging moet gebeuren zonder de as op te tillen. Dat kan vergaande consequenties hebben, vooral voor oudere werkplaatsen.

Spring naar

Update maart 2023

Vrijwel alle KI’s zijn voorzien van een systeem. De overige partijen kiezen ervoor om te stoppen met de APK. Indien partijen niet voorzien zijn van een spelingsdetector, dan zal de RDW de erkenning van de betreffende KI intrekken. De RDW verwacht weinig problemen en hiermee zal ook dit dossier gesloten gaan worden.

Update juli 2021

De Richtlijn 2014/45/EU, bijlage III beschrijft de minimum voorschriften voor controleapparatuur tijdens de APK. De ‘werkgroep Apparatuur’ destijds heeft het advies in de Richtlijn overgenomen en het ministerie geadviseerd; ‘Verplicht de APK 1 erkenninghouder tot de aanschaf van spelingsdetectoren bij de uitvoering van de APK 1 keuring’. Ondanks de impact die dit heeft op een aantal erkenninghouders is dit advies overgenomen door het ministerie en geïmplementeerd. Vanaf 20 mei 2023 moeten APK1- en APK 3-erkenninghouders tijdens het uitvoeren van de keuring bij het beoordelen van de wielophangingen gebruik maken van een zogenaamde spelingsdetector. De vraag is nu gesteld waar de spelingsdetector in de keuringsruimte moet/mag worden geplaatst, zodat de keurmeester en steekproefcontroleur de controle met een spelingdetectoren op een juiste wijze en op een veilige wijze kan uitvoeren.

In de bijlage treft u de volledige achtergrond­informatie van de vraagstelling van de RDW. Aan de achterban van RAI Vereniging is gevraagd om hierover na te denken en waar mogelijk een advies uit te brengen.

De volgende vragen worden gesteld:

Is het hefinrichting geschikt om een spelingdetector te gebruiken. En zo nee is deze geschikt te maken voor het gebruik van spelingsdetectoren op de hefinrichting. En als een hefinrichting geschikt is hoe kunnen we dat dan controleren. Als de lengte beperkt is zou het een mogelijkheid zijn om de spelingsdetectoren te verplaatsen op de hefinrichting maar hoe is het dan geregeld met de veiligheid als de spelingsdetectoren los op de hefinrichting aanwezig zijn?

Bij APK 3 (Landbouw- en bosbouwtrekkers) wordt er gewerkt met verschillende spoorbreedtes, hierdoor kan de situatie zich voordoen dat de spelingsdetector op een te grote afstand van elkaar liggen voor het te keuren voertuig. Zijn er spelingsdetectoren die de verschillende spoorbreedtes kunnen overbruggen of zijn deze verstelbaar? Is het mogelijk dat bij dit soort situaties de spelingdetectoren los op de grond of put gelegd worden zonder dat de juiste werking en de veiligheid in het geding komt

Graag vernemen wij uw reactie. U kunt deze geven door een mail te sturen naar m.v.eikenhorst op raivereniging punt nl

Update april 2020

De RDW heeft aangegeven met spoed een brief te gaan versturen naar alle APK1 KI’s waarin wordt aangegeven dat de werkplaatsen voor mei 2023 op orde moeten zijn. Vanaf mei 2023 start de RDW met handhaven.

Update november 2019

De RDW heeft ons gevraagd of er ook andere systemen zijn met bijvoorbeeld cameratechnieken. Dit is ook gevraagd op de ledenvergadering van 17 september. Tot op heden heeft het secretariaat nog geen input vanuit de markt ontvangen.

Update juli 2019

Naar schatting zijn er nog 200 werkplaatsen die voorzien moeten worden. Wij hebben contact met BOVAG om de invoering soepel te laten verlopen en nemen daarbij mee dat de betreffende garagist bij de aanschaf van een spelingsdetector op moet letten dat deze voldoet aan de richtlijn. Praktische adviespunten hoe dit te controleren is, worden samen met de BOVAG gemaakt.

>>Europese APK-richtlijn

Dit onderwerp wordt besproken in de werkgroep APK onder leiding van Michiel Nijboer.