Vragen en antwoorden remmentestbanken

Dossier Apparatuur APK-erkenninghouder

Vragen en antwoorden remmentestbanken

Tot mei 2014 zullen er een paar duizend nieuwe remmentestbanken bij APK bedrijven geplaatst gaan worden. Omdat de RDW vragen krijgt over wat er wel en wat er niet kan, is er gewerkt men aan een interpretatiedocument. Dit document moet de branche inzicht geven in hoe deze remmentestbanken geplaatst moeten worden. Dit is met name relevant als de ruimte in de werkplaats beperkt is.

Bij het plaatsen van een remmenbank kan dit document een antwoord geven op een aantal vraagstukken. Het zal niet op alle vragen/situaties een antwoord geven. Het is daarom een groeidocument. Voorafgaand is er overleg geweest met het NMi. De standpunten van het NMi zijn in dit document meegenomen.

Groeidocument

De RDW heeft ons gemeld dat het document een groeidocument is en blijft. Het biedt u en uw klanten echter wel enige houvast bij de plaatsing van remmentestbanken. De RDW heeft ons verzocht het document voor intern gebruik met u te delen met het nadrukkelijke verzoek het document niet te verspreiden buiten uw organisatie. De RDW wil voorkomen dat het document actief verspreid wordt onder APK erkenninghouders. Bij eventuele discussies met uw klant mag u uw klant altijd inzage gegeven in het document. Indien u en uw klant er gezamenlijk niet uitkomen, bijvoorbeeld omdat het document onvoldoende expliciet is voor de specifieke situatie bij uw klant, adviseren wij u de regionale bedrijfs­inspecteur van de RDW in het gesprek te betrekken.

Leden vinden de nieuwste versie van het RDW interpretatiedocument voor de plaatsing remmentestbanken hieronder. (eerst inloggen)

Mocht u naar aanleiding van deze versie nog vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering hebben, dan kunt u dit rechtstreeks melden bij de heer Piet Schäfer, adviseur van de sector APK bij de RDW, pschafer op rdw punt nl. Het secretariaat ontvangt graag een kopie van uw mail aan de RDW, e.moerkerk op raivereniging punt nl.

Relevante downloads