Meetmiddelen

Dossier Algemeen

Meetmiddelen

Tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) gebruiken de keurmeesters meetmiddelen. Aan deze meetmiddelen worden eisen gesteld. Het meetmiddel moet beschikken over een geldig certificaat van herkeuring. Dit certificaat dient afgegeven te zijn door een erkend onderzoeksgerechtigde.

Voorschriften

De eisen aan APK-meetmiddelen staan beschreven in een Ministeriele Regeling. Tot 1 mei 2009 was dat de Regeling voorschriften meetmiddelen 1997, per 1 mei 2009 is dit hoofdstuk 8 van de Regeling Voertuig­en geworden.

Welke APK meetmiddelen moeten een type­goedkeuring hebben?

De volgende meetmiddelen moeten beschikken over een type­goedkeuring om gebruikt te mogen worden bij de APK:

 • Roetmeter
 • Toerenteller, indien geïntegreerd in de roetmeter
 • Manometer
 • Pedaalkrachtmeter
 • Remvertragingsmeter
 • Rollenremtestbank
 • Platenremtestbank
 • Uitlaatgastester met lambdabepaling.

RME

Bovenstaande meetmiddelen moeten periodiek geijkt worden. Om dit aan te tonen moet een APK erkenninghouder beschikken over een geldig certificaat van herkeuring voor ieder meetmiddel dat de keurmeester gebruikt bij het uitvoeren van de APK. In samenwerking met de RDW is er sinds begin 2012 de database RME (Register Meetmiddelen Erkenningshouders) waarin de onderzoeksgerechtigden de periodieke herkeuring van het meetmiddel digitaal kunnen melden bij de RDW.

Het RME ‘Raadplegen registratie meetmiddelen’ heeft drie doelen:

 1. RDW-erkenninghouders hebben inzage welke meetmiddelen er geregistreerd staan met de keurings-/vervaldatum.
 2. Onderzoeksgerechtigde legt de goedkeuringsdatum van de meetmiddelen in het register vast.
 3. RDW krijgt inzicht of de benodigde meetmiddelen aanwezig zijn en of deze dan ook gekalibreerd zijn conform de richtlijn.

Hefbruggen vallen niet onder meetmiddelen en hoeven nog niet verplicht vermeld te worden in het RME. RDW-inspecteurs bekijken alleen ter plaatsen of de hefbrug gekeurd is en voorzien is van de nodige keuringsstickers.

Toezicht op de onderzoeksgerechtigden - NMi

Leveranciers van APK meetmiddelen worden door het Nederlands Meetinstituut (NMi) erkend als onderzoeksgerechtigden van APK-meetmiddelen. Op de website van het NMi is een overzicht van erkenningshouders beschikbaar en kan men desgewenst de door NMi afgegeven certificaten inzien. De onderzoeksgerechtigden hebben daarmee toestemming om:

 • Periodiek meetmiddelen te controleren op de juiste werking.
 • Certificaten van herkeuring (ijking) af te geven.

Het NMi voert regelmatig steekproeven uit om de kwaliteit van het door de onderzoeksgerechtigde uitgevoerde werk te controleren. Leden van RAI Vereniging die door het NMi erkend zijn als onderzoeksgerechtigde hebben minimaal éénmaal per jaar een gezamenlijk overleg met het NMi.

Meer informatie

Website van het Nederlands Meetinstituut
Website van de RDW met informatie voor de APK erkenninghouder
Subdossier CITA