Stichting Overlegorgaan APK SO-APK

Dossier Algemeen

Stichting Overlegorgaan APK SO-APK

Deze stichting adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over aangelegenheden in het kader van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Deelnemers zijn alle bij de APK betrokken partijen.

RAI Vereniging sectie Equipment is lid van SO-APK en wordt vertegenwoordigd door Martijn van Eikenhorst.

Onderwerpen die in het SO-APK besproken worden hebben in de breedste zin te maken met de Nederlandse APK.

Onderwerpen die momenteel relevant voor de Equipment industrie zijn:

  • deeltjesmeters
  • tailpipemeting
  • koplamptesters
  • spelingsdetectoren
  • APK controlepunten
  • RME (registratiemeetmiddelen)