EGEA-kwaliteitslabel

Keurmerken

EGEA-kwaliteitslabel voor mobiele aircoserviceapparatuur

De Europese koepel­organisatie van fabrikanten en distributeurs van garage-uitrusting EGEA heeft een eigen kwaliteitslabel voor mobiele aircoservicestations ontwikkeld. Daarmee kunnen autobedrijven een vertrouwde keuze maken bij de aanschaf van deze apparatuur.

EGEA wil met dit kwaliteitslabel (Quality Label Certification Process for MAC service unit products) autobedrijven de weg wijzen om met vertrouwen apparatuur aan te kunnen schaffen, van leveranciers die professionele, productieve en betrouwbare apparatuur aanbieden.

Conform Europese regelgeving

Het kwaliteitslabel wordt door EGEA alleen aan fabrikanten toegekend die voldoen aan de EGEA MAC-specificatie en aan deze Europese verordeningen: EMC Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), de LVD 2014/35/EU (Low Voltage Directive) en de PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive). De apparatuur moet ook getest zijn door een erkende, onafhankelijke keuringsinstantie ('notified body').

Voldoet en presteert

De EGEA-specificatie legt het ontwerp en de werking vast voor aircoservicestations die werken met het koudemiddel R1234yf. Een unit die conform de EGEA-specificatie is ontwikkeld en geproduceerd, voldoet aan alle wettelijke voorschriften. De specificatie geeft de fabrikant de mogelijkheden om daarbinnen zijn eigen oplossing te ontwerpen en ontwikkelen die voldoet én presteert!

Het kwaliteitslabel geldt tot slot ook als onderscheidend middel ten opzichte van apparatuur die niet volgens de specificatie maar slechts op prijs wordt geproduceerd.

Meer informatie

In de (Engelstalige) brochure die u hier kunt downloaden worden de voordelen van dit keurmerk uitgebreider omschreven. Alle informatie over het kwaliteitslabel, een lijst van appartuur waaraan het is toegekend en hoe het label kan worden aangevraagd vindt u op de EGEA-website.