Nieuws

Nederland bundelt kennis voor innovatieve batterijtechnologie tegen netschaarste

Met de opmars van de elektrificatie van auto’s, bussen, vracht­wagens en schepen én de uitdagingen van ons energienetwerk is de noodzaak van nieuwe, slimme circulaire batterijtechnologie in Nederland groot. Denk bijvoorbeeld aan batterijen met een lange opslagduur om energieschaarste of netcongestie (grotere elektriciteitsvraag dan aanbod) tegen te gaan. Het doel van het, op dinsdag 17 januari 2023 landelijk opgeschaalde samenwerkingsverband voor batterijtechnologie ‘Battery Competence Cluster – NL’, is dan ook om te beschikken over voldoende zware batterijen voor onze transport en logistiek. En off grid energieopslag te realiseren. Het doel is ook Nederland onafhankelijk maken van materialen voor batterijen die elders vandaan komen en wereldwijd bij te dragen aan slimme en duurzame batterijtechnologie.

Nederland bundelt kennis voor innovatieve batterijtechnologie tegen netschaarste

Het bundelen van kennis en geld is onmisbaar voor het realiseren en versnellen van de energietransitie. Nederland heeft veel kennis in huis en tal van bedrijven op specifieke onderdelen van de batterijketen. In 2021 is al het ‘Battery Competence Center’ gestart om kennis met name in de regio Brabant meer te bundelen en de kansen van de energietransitie en batterijtechnologie te versnellen. Hieruit kwam onder meer een pilot voor een productielijn voor batterijpakketten in bussen bij VDL Groep. Op dinsdag 17 januari is het innovatieprogramma opgeschaald naar het landelijke ‘Battery Competence Cluster - NL’ om de innovatie in mobiliteit en energie te versnellen. De economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development, RAI Automotive Industry NL onderdeel van RAI Vereniging en regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL hebben hiervoor de handen ineengeslagen.

“Eco­systeem” van batterijen

De industrie, kennisinstellingen en brancheverenigingen zetten zich samen in voor het ontwikkelen van een sterk “batterij-eco­systeem”. Dit houdt in dat een batterijpakket van bijvoorbeeld een vracht­wagen een slimme levensduur kent en zoveel mogelijk circulair is. Het draait ook om innovatieve oplossingen voor opslag, recycling en transport van batterijpakketten. De batterij-, transport- en vaartuig­industrie van Nederland komt hiervoor samen. Theo Föllings, directeur Business Development bij Oost NL: “Onze organisatie pakt het onderwerp ‘Batterijsystemen voor netstabilisatie’ op. Oost-Nederland heeft een hiervoor een sterk cluster aan bedrijven. De inzet is dit nationaal verder te ontwikkelen. Daarom staan achter ons ook de andere acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen klaar om een bijdrage te leveren.” Paul van Nunen, directeur Brainport Development: “Nederland heeft veel potentie om verdienvermogen te realiseren met de ontwikkeling van betere en duurzamere batterijen.” Albie van Buel, directeur van RAI Automotive Industry NL: “We gaan de samenwerking aan voor de economische ontwikkeling van Nederland en om antwoord te bieden op de globale uitdagingen rondom energie en mobiliteit.”

Nederlandse batterijstrategie

Vanuit de industrie en overheid is het afgelopen jaar op dit terrein al veel gedaan, zoals het opstellen van de ‘Nationale Actieagenda Batterijsystemen’. Enkele ambities die hierin staan? In 2030 levert Nederland internationaal onderscheidende batterijsystemen voor zwaar transport. En in datzelfde jaar zorgen batterijen met 130 uur opslagduur voor voldoende netcapaciteit en regelbaar vermogen. In Nederland zijn er zo’n 250 partijen (ruim 13.000 fte) actief op dit terrein. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelaars en verwerkers op het gebied van nieuwe batterijen. Het Battery Competence Cluster – NL bundelt de kennis en kracht van deze industrie.