Nieuws

Online campagne ‘iklaadaccuraat’ voor veilig laden accu

De afgelopen tijd merken we een toenemende belangstelling voor het goed en veilig laden van accu’s van ebikes en e-scooters.

Online campagne ‘iklaadaccuraat’ voor veilig laden accu

Partijen zoals verzekeraars en veiligheidsregio’s kloppen vanwege de in 2020 gelanceerde RAI-BOVAG-campagne www.iklaadaccuraat.nl vaak bij ons aan. In 2021 resulteerde dit al in een samenwerking met een tweetal veiligheidsregio's en een regionale campagne.

De 10 tips voor het goed en veilig laden van je accu's zijn helder, in de praktijk toepasbaar, en lenen zich uitstekend voor campagnes. Dat de tips destijds zijn opgesteld in overleg met de industrie geeft vertrouwen bij partners.

De veiligheidsregio's hebben het initiatief genomen om de afgelopen maand via een uitgebreide online campagne aandacht te vragen voor het onderwerp, waarbij het nu ook wordt ondersteund door de landelijke brandweer.

Via alle socials, evenals via platforms als Marktplaats, is er maximaal ingezet op het wijzen van consumenten op het belang van goed en veilig laden.

Wij waarderen de inzet van de partners zeer en hopen dat we de samenwerking de komende tijd voort kunnen zetten!