Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu's

Dossier

Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu's

De li-ion accu is met zijn hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid een waardevolle uitvinding. Dit type accu’s kan echter tijdens het opladen of door beschadiging oververhit raken en in brand vliegen. Doordat li-ion batterijen in steeds meer producten toegepast worden, neemt onvermijdelijk ook het aantal incidenten toe.

RAI Vereniging is een project gestart waarmee zij haar leden wil ondersteunen bij het veilig vervoeren en opslaan van lithium-ion accu’s. De brandveiligheid van accu’s is essentieel voor het imago van innovatieve producten zoals e-bikes, speed pedelecs en e-scooters. Deze productgroepen winnen in hoog tempo aan populariteit. Daarom is het belangrijk dat er op korte termijn consistente wet- en regelgeving en beleid komt voor het brandveilig opslaan en vervoeren van li-ion accu’s.

Doelstellingen

Het project “Veilig vervoer en opslag van li-ion accu’s” kent vier doelstellingen, namelijk:

  1. Tot stand komen van duidelijke wet- en regelgeving omtrent het veilig vervoeren van li-ion accu’s
  2. Tot stand komen van duidelijke wet- en regelgeving omtrent de veilige opslag van li-ion accu’s
  3. Informeren van doelgroepen over het veilig opslaan en vervoeren van li-ion accu’s
  4. Het informeren van consumenten over het veilig gebruik van li-ion accu’s.

Handleiding

RAI Vereniging heeft voor het accuproject samen met Evofenedex een overzichtelijke handleiding gemaakt zodat de relevante wetgeving voor het transport van li-ion (ADR) op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk wordt gemaakt. Daarnaast is RAI Vereniging direct betrokken bij het opstellen van nieuwe, specifieke wetgeving voor de opslag van li-ion accu’s. Dit gebeurt in de zogenaamde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37, de PGS 37.

Richtsnoeren IenW

Het ministerie van IenW heeft op 1 juli 2020 de langverwachte circulaire met richtsnoeren voor de veilige opslag van li-ion accu’s eind gepubliceerd. Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 bevat deze circulaire adviezen om de veiligheid bij de opslag van lithium-ion energiedragers te verhogen.

Communicatie

Ook de communicatie over het veilig gebruik en eventuele risico’s is heel belangrijk. Zo zijn 10 Gouden Tips opgesteld voor het veilig gebruiken van producten met een li-ion accu. In samenwerking met BOVAG is de voorlichtings­campagne ‘Ik laad accuraat’ voor het optimaal gebruik van lithium-ion accu’s in elektrische fietsen en brom- en snorfietsen gelanceerd. De campagne richt zich op het informeren van klanten in de winkel en online.

RAI Vereniging gaat met dit project bestaande én gewenste regelgeving in kaart brengen en samenwerken met een groot aantal andere belanghebbenden, zoals overheden, transporteurs, keuringsdiensten, hulpverleners, verzekeraars, branche­organisaties, dealers en consumenten­organisaties.

RAI werkgroep Accu’s

Van het grootste belang is dat nieuwe wetgeving naadloos aansluit bij de praktijksituaties van onze ondernemers en dat wij putten uit hun ervaring. Daarom is de zogenaamde ‘RAI werkgroep Accu’s’ opgericht met leden vanuit alle belanghebbende secties.

Relevante downloads