Over ons

Scooters

Over onze sectie

De sectie Scooters vertegenwoordigt de Nederlandse importeurs van brom- en snorfietsen.

Leden zijn vestigingen van mondiaal opererende fabrikanten, zelfstandige producenten die in Nederland fabriceren of zelfstandige ondernemingen die een exclusieve importovereenkomst hebben met een fabrikant. De sectie is op een breed terrein actief om een constructieve bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige mobiliteit en zet zich in om de scooter te promoten als goedkoop, efficiënt, duurzaam en serieus vervoersalternatief.

Scooters

Wapenfeiten

Tot de recente wapenfeiten van de sectie behoren onder andere het optuigen van een circulair inzamel- en verwerkings­systeem voor li ion accu’s en het informeren van consumenten over het optimaal gebruik van accu’s via de campagne www.iklaadaccuraat.nl. Verder draagt de sectie als pleitbezorger van 30 km/u zones bij aan een veiliger mobiliteit. Dat de scooterbranche haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om verduurzaming, blijkt uit het feit dat inmiddels 54 procent van de nieuw verkochte scooter elektrisch wordt aangedreven. Daarmee vergroent deze vervoersmodaliteit het snelst.

Belangrijkste speerpunten en activiteiten:

• Collectieve belangenbehartiging en (politieke) lobby op nationaal en internationaal niveau, onder andere via de Europese koepel­organisatie van gemotoriseerde tweewielers ACEM;
• Collectieve promotie;
• Het bieden van ondersteuning en het adviseren van leden bij technische vraagstukken en wet- en regelgeving;
• Het zorgdragen voor een gunstig ondernemersklimaat voor de leden, onder meer via het lidmaatschap van VNO-NCW;
• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten (meet & Greet) voor leden;
• Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren
• Gesprekspartner, namens de industrie met landelijke en lokale politiek over actuele dossiers
• Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies
• Het clubhuis voor alle leden

Ledenlijst

Een overzicht van de aangesloten leden van de sectie Scooters

Leden RAI Scooters

Bestuur RAI Scooters

Het bestuur van de sectie bestaat uit de volgende leden:

 • Bestuurslid

  Jan Ykema

  Motomondo

 • Bestuurslid

  Vivian van Kaam

  Piaggio Vespa B.V.

 • Bestuurslid

  Mario Janssen

  Yamaha Motor Europe, branch Benelux.

 • Bestuurslid

  Karin van den Berg

  Last Mile E-Mobility B.V.

 • Bestuurslid

  Hans Schreuder

  PEM B.V.

 • Bestuurslid

  Marco Lindhout

  Moteo Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Patrick Bruitzman

  Kybe B.V.

Relevante downloads