Standpunten

Duurzame en gezonde mobiliteit

Standpunten sectie Scooters

De nu volgende notitie geeft de standpunten weer van de sectie Scooters op de belangrijkste thema’s in het kader van duurzame, gezonde mobiliteit. Realisatie van deze standpunten zou moeten leiden tot een beleid dat duurzame en gezonde mobiliteit in Nederland tot een realiteit maakt.

Duurzame mobiliteit

Standpunten met betrekking tot duurzame mobiliteit

 • Scooters leveren belangrijke bijdrage aan bereikbaarheid van binnenstad
 • Inzet van scooters in het woon-werk verkeer moet fiscaal gestimuleerd worden
 • Scootersector toont maatschappelijke verantwoordelijkheid door vanaf 2025 alleen nog elektrische nieuwe scooters op de markt te brengen
 • Elektrische scooters zijn stil en schoon
 • PGS 37 wetgeving voor opslag lithium-ions accu’s moet de juiste combinatie hebben van veiligheid, praktische toepasbaarheid en betaalbaarheid
 • PGS 37 wetgeving moet specifieke regels bevatten met betrekking tot gebruik van lithium-ion accu’s in showrooms
 • Uitgangspunt ‘Safe by design’ moet ook veiliggesteld worden voor gebruikte accu’s
 • Deelname aan Scooter Recycling Nederland moet algemeen verbindend verklaard worden voor alle marktpartijen

Veilige mobiliteit

Standpunten met betrekking tot veilige mobiliteit

 • Gebruik de RAI voertuig­categorieën voor toekomst­bestendige voertuig­wetgeving
 • Snorfietsen moeten terug naar het fietspad indien mogelijk
 • Geen helmplicht voor snorfietsen

Download hieronder de volledige standpuntnotitie

Relevante downloads