Nieuws

AanZET-subsidiepot in twee dagen leeg

Op dinsdag 26 maart ging de subsidieregeling voor het aanschaffen van een Zero-Emissie Trucks ('AanZET') voor 2024 live. Het totaalbudget van 45 miljoen euro was na twee dagen al volledig opgesoupeerd. De belangstelling was zo groot dat er al geloot moest worden, zegt Frits van Bruggen, algemeen voorzitter van RAI Vereniging.

AanZET-subsidiepot in twee dagen leeg

Van die 45 miljoen euro kunnen volgens Van Bruggen zo'n 600 elektrische trucks aangeschaft worden. ‘Het aantal verkochte elektrische trucks is in 2023 vertienvoudigd ten opzichte van het jaar ervoor, maar bedraagt nog altijd maar 4 procent van het totale aantal verkochte trucks. Maar we zijn op weg. En de belofte van het ministerie is dat er nog 25 miljoen euro subsidie bijkomt, aan het eind van het jaar.' De grote belangstelling voor de subsidie past in de ontwikkeling dat veel ondernemers, met name vervoerders en transporteurs - waar het kan - willen overschakelen naar zero-emissie goederenvervoer, maar daarvoor wel een financieel zetje in de rug nodig hebben. De overweldigende interesse in de 'AanZET' subsidie benadrukt niet alleen de urgentie van duurzame transportoplossingen, maar ook de bereidheid van de sector om hierin te investeren. Dit is van cruciaal belang voor het behalen van ambitieuze klimaatdoelstellingen en het stimuleren van een grootschalige overgang naar emissieloze voertuig­en.

Belang financiële regelingen

Frits van Bruggen, algemeen voorzitter van RAI Vereniging benadrukt het belang van de financiële regeling voor de transportondernemers. Als branchevereniging voor o.a.de importeurs en fabrikanten van zware bedrijfs­wagens zetten we ons in voor zero emissie wegtransport. De vracht­wagensector neemt haar verantwoordelijkheid met de ontwikkeling van schone en zuinige vracht­wagens. Hiervoor moeten echter wel de juiste voorwaarden worden geschapen en zijn grote investeringen nodig.

Technologieneutraal beleid

Maar geld is niet het enige obstakel. Om een doorbraak van zero emissie trucks te bewerkstelligen is het wegnemen van een aantal knelpunten cruciaal. Los van de financiële middelen die ter beschikking gesteld moeten worden om de aanschaf van fors duurdere emissieloze trucks rendabel te maken, pleit RAI Vereniging voor een gebalanceerd technologieneutraal beleid waarbij álle duurzame aandrijflijnen gestimuleerd dienen te worden: elektrisch, waterstof en hernieuwbare brandstoffen.

Randvoorwaarden op orde

Van Bruggen benadrukt verder de noodzaak dat er meer snellaadstations moeten bijkomen en met name de capaciteit bij energie- en netwerkbeheerders omhoog moet, om elektrische trucks optimaal in te zetten. ‘Je kunt wel tienduizenden extra trucks hebben, maar ze moeten ook kunnen laden. Als RAI Vereniging hebben we eerder een laadpaalalarm afgegeven, want de randvoorwaarden voor elektrische trucks zijn nog onvoldoende op orde.’ Hij voegt toe dat alle behaalde CO2-winst nu van cruciaal belang is voor de toekomst, naast het belang van een breder scala aan maatregelen voor een grootschalige overgang naar emissieloze voertuig­en en het bijdragen aan ambitieuze klimaatdoelstellingen.