Nieuws

ACEA stelt zeven randvoorwaarden voor het realiseren CO2-doelstellingen lichte voertuig­en

Onlangs is de herziening van de CO2-regelgeving in de EU voor lichte voertuig­en afgerond, waarbij doelstellingen voor de CO2-vermindering in 2030 en de target van 100 procent CO2-reductie voor 2035 zijn vastgesteld. Volgens ACEA kan de industrie, die inmiddels 250 miljard euro heeft geïnvesteerd in elektrificatie, deze ambitieuze doelen niet alleen bereiken.

ACEA stelt zeven randvoorwaarden voor het realiseren CO2-doelstellingen lichte voertuigen

Onlangs is de herziening van de CO2-regelgeving in de EU voor lichte voertuig­en afgerond, waarbij doelstellingen voor de CO2-vermindering in 2030 en de target van 100 procent CO2-reductie voor 2035 zijn vastgesteld. Volgens ACEA kan de industrie, die inmiddels 250 miljard euro heeft geïnvesteerd in elektrificatie, deze ambitieuze doelen niet alleen bereiken.

Beleidsmakers moeten daarom de juiste voorwaarden scheppen voordat het huidige mandaat van de Europese Commissie afloopt. Om de route naar emissieloze lichte voertuig­en verder te versnellen, zijn volgens ACEA de volgende zeven acties nodig om de CO2-reductiedoelstellingen voor 2025 en 2030 te kunnen halen.

De zeven acties

  1. Het opzetten van een ambitieus en concurrerend industriebeleid;
  2. Snelle oplaad- en tankinfrastructuur;
  3. Stimuleer de vergroening van bedrijfs­vloten;
  4. Stimuleer de vraag naar openbare wagenparken
  5. Verleng nationale steunmaatregelingen;
  6. Ontwikkel een op de autobranche toegespitste bij- en omscholingsagenda;
  7. Versterk de agenda voor betere wet-en regelgeving

ACEA is van mening dat het scheppen van de juiste randvoorwaarden leidt tot substantiële extra investeringen in emissievrije technologieën die de sector in een stroomversnelling zou brengen in de richting van de te behalen CO2-doelstellingen voor lichte voertuig­en.

Zie voor meer info: https://www.acea.auto/news/auto-makers-call-for-seven-key-conditions-to-deliver-on-co2-targets-for-light-duty-vehicles/