Nieuws

Economische missie Klimaattechnologie en ZES-stadslogistiek naar België

Van 28 mei t/m 30 mei organiseren de RVO en het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Nederlandse ambassade in België en het consulaat-generaal in Antwerpen een driedaagse missie naar Antwerpen. Deze missie biedt ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten en sector­organisaties uit Nederland de mogelijkheid kennis te maken met de commerciële kansen en ontwikkelingen in de zero-emissie stadslogistiek in België.

Economische missie Klimaattechnologie en ZES-stadslogistiek naar België

Als onderdeel van deze missie vindt ook in samenwerking met branche­organisaties en Belgische en Nederlandse private partijen een grootschalig Climate Tech Forum plaats. Tijdens dit forum kunnen Nederlandse bedrijven kennis uitwisselen met zowel Belgische bedrijven als kennisinstellingen en samenwerken aan innovatieve en schone logistieke oplossingen. Het programma is gevarieerd met informatie­ve break-outsessies (zowel beleidsmatig als best practices uit de private sector), een-op-een-matchmaking met mogelijke zakenpartners en biedt volop gelegenheid om te netwerken met professionals uit de sector. Daarmee biedt de missie volop ruimte om elkaar over de landsgrenzen heen te inspireren en tot zakelijke samenwerkingen te komen.

Voor wie bestemd?

De missie is vooral interessant voor hen die actief zijn in klimaat- en energieneutrale bouw, zero-emissie stadslogistiek, in de waardeketen voor rijden en varen op waterstof of zich inzetten voor verduurzaming of digitalisering van deze sectoren. De missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van de voorzitter van VNO-NCW (Ingrid Thijssen).

Marktkansen

Daarbij is het goed om te weten dat België zich (als één na grootste handelspartner van Nederland) ontwikkeld heeft tot prioriteitsmarkt. Het land legt veel nadruk op duurzaamheid, innovatie en energietransitie. Ook blijft België ideaal voor het Nederlandse mkb dat zijn eerste internationaliseringsstappen zet.

Voor meer informatie of aanmelden voor de 3-daagse missie zie:
https://www.rvo.nl/evenementen/economische-missie-belgie#msdynttrid=HV2ggLHluGyD0HcD_Uz57RU1H7-Liol-_mFD4claexU