Nieuws

Flinke omzetgroei transportsector hoger in Q3

De omzet van de transportsector lag in het derde kwartaal ruim 27,0 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het omzetniveau in de transportsector ligt daarmee inmiddels hoger dan in 2019, meldt het CBS.

Flinke omzetgroei transportsector hoger in Q3

In alle deelmarkten van de transportsector was de omzet in het derde kwartaal hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de deelmarkten vervoer over water en vervoer door de lucht nam de omzet het sterkst toe. Van de deelmarkten boekten de post- en koeriersdiensten de minste omzetgroei in het derde kwartaal (bijna 7%).

Record aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures nam In het derde kwartaal toe met 5.000 tot bijna 22.000. Dat is het hoogst gemeten aantal openstaande vacatures in de transportbranche sinds het begin van het verzamelen van deze informatie in 997.

Stabilisatie omzet

Bijna de helft (48,9%) van de ondernemers in de transportsector verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal gelijk zal blijven. Daarnaast gaat 31,3 procent er van uit dat de omzet zal toenemen, en 19,8 procent dat de omzet zal afnemen.

De grootste groep ondernemers in de transportsector (63,3%) verwacht dat de prijzen in het laatste kwartaal gelijk zullen blijven. Ongeveer een derde (30,4%) voorziet dat de prijzen stijgen en 6,3 procent van de bedrijven denkt dat de prijzen gaan dalen.

omzet deelmarkten transportsector Q3