Nieuws

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs­auto’s (SEBA) geopend

Ondernemers of non-profit­organisaties die een nieuwe, volledig uitstootvrije bedrijfs­wagen aanschaffen of leasen (financial lease) kunnen vanaf 23 april weer gebruik maken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs­auto’s (SEBA). Het totale budget bedraagt 30 miljoen euro en per bedrijfs­wagen is een subsidiebedrag van maximaal 5.000 euro beschikbaar.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) geopend

Vergeleken met vorig jaar kent de SEBA-regeling een aantal wijzigingen.

  • Voor grote onderneming bedraagt het subsidiebedrag 7 procent van netto catalogusprijs bij voertuig­categorie N1 (was 10%). Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die fabrikant of importeur aanbracht voor kenteken afgifte. Bij een voertuig­categorie N2 met maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt u 7 procent van verkoopprijs zonder btw.
  • Voor middelgrote ondernemingen bedraagt het subsidie­percentage 10 en voor kleine ondernemingen en nonprofitinstellingen 12.
  • De vaststellingstermijn wordt 12 maanden (+ 7 maanden uitstel mogelijk);
  • 2024 is het laatste jaar voor de SEBA.

Om SEBA aan te vragen, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bent ondernemer of u heeft een nonprofitinstelling;
  • U heeft nog geen definitieve koop of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. U kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen: 'Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA' of 'Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA'.
  • De bedrijfs­auto staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op uw naam in het RDWkentekenregister.’

Via deze link is het mogelijk om de subsidie aan te vragen: https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfs­autos-seba

Zie voor meer info over de SEBA-regeling: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba