Scholencampagne 'Veilig op Weg'

Campagnes

Scholen­campagne 'Veilig op Weg'

Kinderen in het verkeer vormen een kwetsbare groep. Vooral als er grotere voertuig­en zoals vracht­wagens en bussen in het spel zijn, is extra opletten geen overbodige luxe. Met Veilig op Weg kunnen scholen hun schooleducatie invullen en extra aandacht besteden aan gevaarlijke situaties in het verkeer.

Spring naar

Veilig op Weg is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland. RAI Vereniging en enkele van haar leden ondersteunen dit uitstekende initiatief al vele jaren.

Doel van Veilig op Weg is het bevorderen van de veiligheid in het verkeer en het vergroten van het bewustzijn van verkeers­veiligheid in relatie tot de vracht­auto en andere grote voertuig­en bij schoolgaande kinderen en overige verkeers­deelnemers. Daarbij staat uiteraard de dode hoek centraal.

Doelgroepen

Veilig op Weg richt zich op kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Lesmateriaal

De voorlichtingsochtend op school ziet er als volgt uit: eerst krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een theorieles aan de hand van interactief materiaal. Met de nationale 'Veilig op Weg'-test wordt vervolgens de kennis getoetst. Met spelborden worden de vuistregels nogmaals herhaald.

Vuistregels

De volgende twee vuistregels vormen de rode draad door de voorlichtingsles:

  • hou meer dan 3 meter afstand
  • blijf rechts en ruim achter het voertuig

Campagne Veilig op weg

Demonstratievracht­auto

Na de les krijgen de kinderen een rondleiding in en om de vracht­auto. Veilig op Weg heeft een eigen demonstratievracht­auto met oplegger die scholen in heel Nederland bezoekt.

Internet

Op de website kunnen kinderen, ouders, leerkrachten, vrijwilligers, chauffeurs en overige geïnteresseerden kennismaken met Veilig op Weg.

Voor meer informatie, zie ook een eerder gepubliceerd artikel in Go!Mobility.