Biodiesel

Diesel

Biodiesel

Biodiesel wordt voornamelijk geproduceerd uit plantaardige oliën en vetten zoals koolzaad-, zonnebloem- of sojaolie, uit gebruikte (frituur)oliën en vetten of dierlijk afval (vetten).

Low blends

Vrijwel alle biodiesel die in Nederland wordt verkocht, wordt in lage percentages bijgemengd in gewone diesel. Lage percentages biodiesel of ‘low blends’ zijn per definitie te gebruiken in de huidige generatie dieselmotoren.

High blends

Er zijn enkele vulpunten waar zogenaamde ‘high blends’ worden aangeboden, zoals B30 (30% biobijmenging) en B100 (pure biodiesel). Het is wel raadzaam het toepassen hiervan altijd af te stemmen met de fabrikant van het voertuig, omdat niet alle motoren probleemloos op deze high blends kunnen draaien.

Renewable diesel fuels

De overige biobrandstoffen die bij diesel kunnen worden bijgemengd worden ook wel aangeduid met ‘renewable diesel fuels’. Bekende voorbeelden hiervan hier van zijn Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) en Biomass To Liquid (BTL). De toe te passen dieselbrandstof dient echter wel altijd aan EN590 norm te voldoen, iets dat niet voor alle biodiesel-blends zonder meer op gaat. In de norm EN590 zijn de eisen vastgelegd waaraan dieselbrandstof moet voldoen.