Biogas / Groengas

Biobrandstof

Biogas / Groengas

Groengas is een biobrandstof uit hernieuwbare bron en wordt gemaakt van biogas. Dit biogas wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, huishoudelijk afval, GFT-afval en dierlijke mest.

Het biogas wordt gezuiverd en opgewaardeerd tot dezelfde kwaliteit als Nederlands aardgas. Het groengas dat zo ontstaat, kan worden ingevoerd in het landelijke aardgasnetwerk. Daardoor kan het voordelig en veilig gedistribueerd worden. Groengas kan zonder technische aanpassingen op dezelfde manier als aardgas toegepast worden.