Diesel

Dieselbrandstof

Diesel

De kwaliteit van dieselbrandstof is de laatste decennia sterk verbeterd, vooral door de verlaging van het zwavelgehalte en het aandeel polycyclische koolwaterstoffen. Daardoor vermindert de luchtverontreinigende uitstoot en wordt de toepassing van roetfilters en katalysatoren veel makkelijker.

Dieselmotoren voor autobussen zijn doorontwikkelde producten met een relatief goed motorrendement en daarmee lage Tank-to-Wheel CO2-emissies.

Diesel is nog volop beschikbaar de komende decennia, al is de prijsontwikkeling ervan onzeker. Om via de weg van brandstof de Well-to-Tank CO2-emissies te beperken, zal het percentage biodiesel in diesel de komende jaren verder toenemen.