Elektriciteit en Waterstof

Tank-To-Wheel

Elektriciteit en Waterstof

Een aanzienlijke Tank-To-Wheel uitstootreductie is mogelijk via elektrificatie. Dat kan via batterij-elektrische aandrijving of via brandstofcel-elektrische aandrijving.

Beiden hebben geen uitlaatgasuitstoot van de eerdergenoemde stoffen. De totale bereikte CO2-reductie (Well-To-Wheel) hangt daarbij wel sterk af van hoe de stroom c.q. waterstof wordt geproduceerd. Met productie uit wind-, zon- of waterkracht is de totale CO2-emissie over de gehele keten zeer laag. Bij productie vanuit bijvoorbeeld kolen is de CO2-uitstoot (Well-To-Wheel) hoger en niet per se gunstiger dan bij andere brandstoffen.

Actieradius

De actieradius van volledig batterij-elektrische voertuig­en is – bij de huidige stand van de techniek – nog een relatief zwak punt: voor een grote actieradius, van bijvoorbeeld honderden kilometers, zijn zware en kostbare accupakketten. Doordat grotere accupakketten dan in personen­auto’s worden ingezet is een hoger vermogen aansluiting (>10 kW) gewenst om praktisch bruikbare laadtijden (8 uur of minder) te kunnen halen.

Als alternatief voor het ter plekke laden van de accu’s zijn ook systemen ontwikkeld waarbij lege accu’s voor volle gewisseld worden bij een accuwisselstation. Dergelijke systemen, waarmee lange laadtijden kunnen worden omzeild, zijn voor bijvoorbeeld stadsbussen heel geschikt. Daarnaast worden ook proeven gedaan met laden via inductie, bijvoorbeeld bij een bushalte.

Waterstofbus

Bij een waterstofbus wordt er in de bus een ‘kleine centrale’ geïnstalleerd die de uit elektriciteit geproduceerde waterstof weer omzet naar de oorspronkelijke energiedrager: elektriciteit. Hiermee wordt de bus vervolgens aangedreven. Bussen met zulke brandstofcellen op waterstof zijn nog nauwelijks als standaardproduct op de markt verkrijgbaar. Dat heeft ermee te maken dat ondanks langjarig onderzoek, de techniek feitelijk nog in een vroeg stadium verkeert.

Wel heeft een aantal grote merken prototypen brandstofcel­voertuig­en beschikbaar, meestal in experimentele, kleine series. Verbruiks­cijfers van experimentele waterstofbussen laten voorlopig nog een behoorlijke achterstand ten opzichte van diesel zien. De CO2-emissie van voertuig­en op elektriciteit of waterstof wordt bepaald door de productiemethode van de elektriciteit of de waterstof, in combinatie met het energieverbruik van de aandrijflijn. Voor (fossiele) waterstof, is productie vanuit aardgas de meest logische route vanuit het oogpunt van energieverbruik en CO2-emissie.