EU CO2 Zware Bedrijfswagens & Trailers

Dossier

EU CO2 Zware Bedrijfs­wagens & Trailers

Het dossier ‘Europese CO2-wetgeving voor Zware voertuig­en’ is van cruciaal belang voor leden van de secties Zware bedrijfs­wagens en RAI CarrosserieNL. Het betreft wetgeving voor trucks, bak­wagens, bussen, trailers, carrosserieën en toeleveranciers. RAI Vereniging is daarom van begin af aan nauw betrokken op dit internationale thema. Met deze webpagina informeren wij u over het proces en de inhoud rondom deze wetgeving.

Spring naar

CO­2-wetgeving trucks en bak­wagens

Europese CO2-wetgeving voor Heavy Duty Vehicles (HDV) is een feit, want op 1 januari 2019 ging deze wetgeving in voor trekkers en bak­wagens. De totstandkoming van dergelijke wetgeving duurt lang en deze CO2-wetgeving vormt daarop geen uitzondering. Zo dateert de eerste zgn. LOT-1 studie, die beschrijft voor welke voertuig­en de wetgeving moet gaan gelden, al uit 2011. En ten tijde van de LOT-3 studie vroeg de Europese Commissie aan de industrie haar te adviseren. Dit vroeg om een nauwe samenwerking tussen truck- en trailerbranche. De Europese koepel CLCCR definieerde, in samenwerking met de Europese koepel ACEA, een zgn. norm-trailer en norm-body/opbouw, die truckfabrikanten in staat stelde om een CO2-berekeningen te maken van complete truck-trailercombinaties.

Norm-trailer en -opbouw

De specificaties van norm-trailers en -carrosserieën vormen een onmisbare schakel in de huidige CO2-rekenmethodiek voor trucks en bak­wagens. Voor de rekenmethodiek heeft de Europese Commissie het computersimulatie-programma VECTO gevalideerd. Bij een VECTO CO2-berekening moet de complete truck-trailercombinatie of bak­wagen in beschouwing worden genomen.
Waar in die berekening voor truckfabrikanten trekkers en bak­wagens de variabele zijn, vormen de norm-trailer en norm-opbouw de constante. Op deze wijze werd het mogelijk om de voertuig­en van truckfabrikanten langs de zelfde lat te leggen en voor ieder voertuig te komen tot een uniek VECTO-certificaat. De norm-trailers en norm-opbouwen zijn mede tot stand gekomen met RAI Vereniging een aantal leden van de afdeling RAI CarrosserieNL . En met succes: in maart 2015 presenteerde de CLCCR samen met RAI Vereniging haar voorstellen aan de Europese Commissie. De norm-trailers en norm-opbouwen werden vervolgens de ‘constanten’ voor truckfabrikanten in de VECTO-calculaties van nu.

Om alle leden mee te nemen in VECTO, de CO2-certificeringswetgeving en de voorstellen van de CLCCR icm. ACEA, werd de presentatie ‘Gaat CO2 de keuze van trucks en trailers bepalen? gegeven tijdens de ‘RAI Verenigingsdag 2015’.

De Europese Commissie wilde meer dan alleen CO2-certificering. Er moesten ook CO2-grenswaarden komen. Daartoe werd op nationaal als Europese niveau veel inzet getoond. In 2017 werd een internetconsultatie uitgeschreven, waarmee RAI Vereniging haar geluid tot in de Tweede Kamer heeft laten horen. In 2018 volgende een lobby van de Nederlandse Overheid voor stringentere Europese CO2-grenswaarden voor de truckfabrikanten. RAI Vereniging was daarbij zeer actief betrokken, maar heeft zich uiteindelijk moeten terugtrekken gezien het Nederlandse voorstel niet realistisch bleek naar de industrie toe. Daarop behartigde RAI Vereniging de belangen van haar leden richting staatsecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven voor realisme vanuit Nederland naar het Europese Parlement.
Uiteindelijk viel op 13 juni 2019 het besluit in Brussel en werden realistische CO2-grenswaarden voor truckfabrikanten tot en met 2030 een feit.

Inhoud CO2-wetgeving trucks en bak­wagens

 • VECTO - voertuig­en eerlijk vergelijken dmv. computersimulatieprogramma VECTO
 • CO2-certificering – bijna ieder nieuw voertuig wordt geleverd met een VECTO-CO2-certificaat, per 1 januari 2019
 • CO2-grenswaarden - 15% reductie t/m 2025, 30% reductie t/m 2030 (tov. juli 2019-juni 2020)
 • Wetgeving is op basis van ‘Tank to Wheel’-emissies

Grenswaarden HDV 2025 2030 web

CO2-wetgeving trailers en carrosserieën

Parallel aan de truck-wetgeving startte de Europese Commissie het traject van CO2-wetgeving voor trailers en carrosserieën. Wederom is de CLCCR gevraagd te adviseren, waarna zij een speciale werkgroep ‘whitebook trailers’ startte. RAI Vereniging was uiteraard weer van de partij. De CLCCR-werkgroep startte in 2017 en RAI-leden zijn gevraagd te participeren. En met succes, want een aantal leden reageerde positief en in gezamenlijkheid met RAI Vereniging werden de belangen van de branche geborgd. De VDA in Berlijn was veelal gastheer voor deze werkgroep en op verzoek van RAI-leden heeft RAI zelf ook de werkgroep gehost, in oktober 2017.

Om de wisselwerking tussen RAI-leden en de CLCCR-werkgroep te vergroten is de voortgang van de wetgeving gepresenteerd tijdens een bijeenkomst ‘componenten en trailers’ van januari 2018 bij D-TEC in Kesteren. Uiteindelijk leverde de CLCCR-werkgroep haar voorstel ‘whitebook trailers’ medio 2018 op. Het whitebook is gepresenteerd aan de Europese Commissie en aanbevelingen in het rapport zijn overgenomen in de zgn. LOT-4 studie, die bepalend is voor de koers van de CO2-wetgeving voor trailers en carrosserieën.

In 2018 startte tevens de CLCCR-werkgroep whitebookbodies. Hoewel RAI-leden werden uitgenodigd, waren zij ditmaal niet in staat te participeren en heeft RAI Vereniging de belangen behartigd. Te behoeve van een analyse naar marktaandelen van Europese trailer- en bodyfabrikanten, gaf de Europese Commissie een questionnaire uit aan het begin van 2019. Deze is verspreid onder en ingevuld door een RAI-leden, waardoor hun inbreng geborgd werd voor de aanstaande wetgeving.

Eind 2019 was het whitebook bodies gereed en op 29 november 2019 presenteerde RAI Vereniging de whitebooks trailers en bodies op een druk bezochte ledenbijeenkomst van RAI CarrosserieNL. Bijna 100 leden waren aanwezig, waarbij ook ruimte was ingepland discussie over de voorstellen naar de Europese Commissie. Uiteindelijk is ook het whitebook bodies positief ontvangen door de Europese Commissie, tijdens een presentatie van CLCCR in december 2019.

Inhoud voorstellen trailers- en carrosserieën

De hoofdpunten uit de ‘whitebooks trailers’ en ‘bodies’ staan hier en zijn:

 • CO2-certificering: houdt het simpel
 • ontwerp de wetgeving afgestemd op de capaciteiten van de carrosserie-branche
 • VECTO blijft voorbehouden aan truckfabrikanten, en niet aan de trailer- en carrosseriebranche
 • werk zo veel mogelijk met tabellen en defaults in de CO2-berekening maar houdt tbv. innovatie ruimte voor gebruik van real data
 • geef trailers een eigen CO2-certificaat, los van het truck-certificaat
 • laat opbouwen/carrosserieën meewegen in het ‘voltooid voertuig’ en daarmee in het VECTO bak­wagen-certificaat gecalculeerd door truckfabrikanten, waarbij de truckfabrikanten bepaalde data van hun chassis-cabine’s beschikbaar stellen voor de carrosseriebranche
 • De EU moet de methodologieën, tabellen, defaults en een database beschikbaar stellen voor de carrosserie-industrie en relevante toeleveranciers

Samenwerking

De Europese CO2-wetgeving is procesmatig en inhoudelijk complex. RAI Vereniging is lid van ACEA en CLCCR, waardoor wij actief meeschrijven aan de adviezen naar de Europese Commissie. RAI Vereniging blijft haar leden actief betrekken bij de vervolgstappen in het aankomend wetgevingsproces.

De Europese Commissie werkt in de komende twee jaar toe naar een eerst wettekst voor CO2-wetgeving trailers en carrosserieën. Deze moet eind 2021 opgeleverd worden door het onderzoeksconsortium in samenwerking met een Taskforce. Via CLCCR zijn RAI Vereniging en haar leden vertegenwoordigd in dit Taskforce. In 2022 volgt een politieke trilogie tussen de Europese Commissie, het Europese Parlement de De Raad, waarna naar verwachting de CO2-certificering in 2023 van kracht wordt voor een aantal typen trailers en carrosserieën. Of en hoe er ook CO2-grenswaarden voor de trailer- en carrosseriebouw komen in 2030, is een politieke vervolgstap. Samenwerking met CLCCR en leden van RAI Vereniging blijft de komende jaren cruciaal om, net als bij de truck-wetgeving, te komen tot realistische wetgeving voor trailer- carrosseriebouw.