Over ons

Zware bedrijfs­wagens

Over onze sectie

De sectie Zware bedrijfs­wagens behartigt de belangen van de Nederlandse importeurs en fabrikanten van zware bedrijfs­wagens. De sectie zet zich er voor in om, samen met de Nederlandse overheid en andere stakeholders, een mobiliteits­beleid te formuleren dat de branche in staat stelt om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken.

Op weg naar zero emissie neemt de vracht­wagensector haar verantwoordelijkheid. Hiervoor moeten echter wel de juiste voorwaarden worden geschapen en zijn grote investeringen nodig.

Zero emissie

Bottlenecks wegnemen

Om een doorbraak van zero emissie trucks te bewerkstelligen is het wegnemen van een aantal knelpunten cruciaal. Zo pleit de sectie voor een gebalanceerd technologieneutraal beleid waarbij álle duurzame aandrijflijnen gestimuleerd dienen te worden: elektrisch, waterstof en hernieuwbare brandstoffen. Verder dient er een robuuste Europese laad- en tankinfrastructuur te komen en moet de overheid financiële middelen ter beschikking stellen om de aanschaf van fors duurdere uitstootloze trucks rendabel te maken.

Verkeers­veiligheid

Veilige en gezonde mobiliteit

Verkeers­veiligheid is een thema dat eveneens hoog op de agenda van de sectie staat en dat direct aansluit op de visie van RAI Vereniging om te komen tot een ‘gezonde mobiliteit.’ Op het gebied van veiligheid heeft de truckbranche al grote stappen gezet en er is veel geïnvesteerd in systemen en innovaties ter bescherming van kwetsbare weggebruikers, zoals geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). Verder stelt Europese wetgeving steeds strengere veiligheidseisen waar nieuwe vracht­wagens aan moeten voldoen. Om basisschoolleerlingen meer bewust te maken van de dode hoek van een vracht­auto, participeert de sectie al vele jaren in Veilig op Weg.

Mobiliteits­branche

Instroom (technisch) personeel

Om de instroom van gekwalificeerd (technisch) personeel in de mobiliteits­branche te vergroten is de sectie mede-initiatiefnemer van de Truck Academy. Binnen dit opleidingsprogramma werken toonaangevende truckbedrijven samen met het ROC met als doel meer jongeren te interesseren voor een baan in de trucksector.

Belangrijkste speerpunten en activiteiten:

• Het bieden van ondersteuning en het adviseren van leden bij technische vraagstukken en wet- en regelgeving;
• Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies;
• Het bieden van een krachtig netwerk en platform
• Collectieve belangenbehartiging en (politieke) lobby op nationaal niveau, onder andere via intensieve contacten met diverse ministeries en de RDW;
• Collectieve belangenbehartiging en (politieke) lobby op internationaal via de Europese koepel­organisatie autofabrikanten ACEA en wereld­organisatie OICA;
• Actieve participatie in de Mobiliteits­alliantie, Formule E-Team, Waterstofplatform, Platform voor Biobrandstoffen, Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, ADAS Alliantie en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur om zo het geluid van de industrie te laten horen;
• Belangenbehartiging van de leden in Auto Recycling Nederland (ARN);
• Het zorgdragen voor een gunstig ondernemersklimaat voor de leden, onder meer via het lidmaatschap van VNO-NCW;
• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten (Meet & Greet) voor leden;
• Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren;

Lees meer over de standpunten van Zware bedrijfs­wagens

Ledenlijst

Een overzicht van de aangesloten leden van de sectie Zware bedrijfs­wagens

Leden Zware bedrijfs­wagens

Bestuur Zware bedrijfs­wagens

Het bestuur van de sectie bestaat uit de volgende leden:

 • Bestuurslid

  Wouter Engelbertink

  MAN truck & bus b.v.

 • Voorzitter

  Rogier van de Garde

  DAF Trucks N.V. - DAF Nederland

 • Bestuurslid

  Eric Brok

  Daimler Truck Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Loek Vroon

  Iveco NLS B.V.

 • Bestuurslid

  Janko van der Baan

  SCANIA Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Wabe van Solkema

  Volvo Group The Netherlands B.V.

 • Bestuurslid

  Olivier Fossion

  Iveco Nederland B.V.

 • Bestuurslid

  Remko Bal

  Renault Trucks Nederland

 • Bestuurslid

  Claire Corno

  Hyzon Motors Europe B.V.

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn