Standpunten

Standpunt

Standpunten Zware bedrijfs­wagens

Nederland is volop in een transitie naar duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit houdt in dat er een evenwicht wordt bereikt tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. De Nederlandse overheid en het bedrijfs­leven zijn verenigd in het streven om deze duurzame mobiliteit binnen afzienbare tijd te bereiken. De fabrikanten en importeurs van zware bedrijfs­wagens in Nederland, verenigd in de sectie Zware Bedrijfs­wagens van RAI Vereniging, ondersteunen dit streven volledig. Niet voor niets hebben zij zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs en de Nederlandse Klimaatwet waarbij in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet zijn verlaagd en in 2050 met 95% ten opzichte van de uitstoot in het jaar 1990.

De sectie Zware Bedrijfs­wagens wil fungeren als gesprekspartner richting de Nederlandse overheid, om op basis van de meest actuele inzichten over de ontwikkelingen in de vracht­wagen­industrie het juiste klimaat te scheppen om de ambities op een realistische manier te bewerkstelligen.

Het is de uitgesproken ambitie van RAI Vereniging om op het gebied van duurzaamheid de klimaatdoelstellingen op een realistische manier helpen te bereiken. De volgende standpunten van de sectie Zware Bedrijfs­wagens zijn erop gericht duurzaam, emissieloos wegtransport te realiseren.  

Standpuntenoverzicht

Standpunt

1. Aandrijftechnologie

 • Invoering van een gebalanceerd, technologieneutraal klimaatbeleid is essentieel om de milieudoelstellingen te bereiken
 • Emissiearme, hernieuwbare brandstoffen moeten worden gestimuleerd
 • De inzet van waterstof als alternatieve zero-emissie technologie verdient een actiever overheids­beleid
 • Voor een grootschalige inzet van elektrisch vervoer in de transportsector is investeren in betrouwbare en voldoende laadinfrastructuur essentieel
 • Het Europese bronbeleid is leidend, verscherpt Nederlands beleid is ongewenst

Standpunt

2. Laad- en tankinfrastructuur

 • De laad- en tankinfrastructuur in Europa moet worden versterkt
 • De laad- en tankinfrastructuur en het onderliggend elektriciteitsnetwerk mogen nooit een beperkende factor mag zijn voor de groei van duurzame mobiliteit in Nederland

Standpunt

3. Subsidieregelingen

 • Extra financiële middelen beschikbaar stellen voor subsidieregelingen zero emissie trucks
 • Er moet een overzichtelijk subsidie­systeem voor zero-emissie en zeer zuinige voertuig­en gecreëerd worden

Standpunt

4. Vracht­wagenheffing

 • Differentieer vracht­wagenheffing op basis van de CO2-uitstoot
 • De vracht­wagenheffing moet versneld worden ingevoerd in 2024
 • Indien snellere invoering van de vracht­wagenheffing niet haalbaar blijkt is het naar voren halen van de inkomsten noodzakelijk voor snellere CO2-reductie 3
 • Verruim de terugbetaaltermijn voor de invoeringskosten
 • Terugsluis inkomsten vracht­wagenheffing gebalanceerd technologieneutraal inzetten

Standpunt

5. Zero Emissie Stadslogistiek

 • Zowel batterij elektrische als ook waterstof elektrisch en (P)HEV-vracht­wagens moeten evenwichtige toegang krijgen bij zero-emissie stadslogistiek

Standpunt

6. Milieuzonering

 • Heldere, landelijke criteria vormen een essentiële succesfactor voor milieuzones

Relevante downloads

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn