Standpunten RAI Vereniging

Belangenbehartiger van de mobiliteits­industrie

Standpunten RAI Vereniging

RAI Vereniging zet zich in voor duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit. Als belangenbehartiger van de mobiliteits­industrie in Nederland is RAI Vereniging de verbindende schakel in het complexe speelveld van politiek, overheid, consument en bedrijfs­leven. Wij streven ernaar om de ontwikkeling van nieuwe innovaties in de mobiliteits­industrie te stimuleren en vervolgens toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep gebruikers. Onze standpunten maken duidelijk wat er nodig is om dit te bereiken en deze standpunten toetsen wij aan de criteria technisch haalbaar, financieel betaalbaar en met oog voor mens en omgeving.

Standpunten RAI Vereniging

Gezonde mobiliteit

Gezonde mobiliteit vraagt om een integrale benadering waarbij een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen vervoersmiddelen. Hierbij zet RAI Vereniging zich samen met de leden op lokaal, nationaal en internationaal niveau in op het breed toegankelijk maken van technologische innovaties en stimuleren van R&D. Dit is alleen succesvol als dat gepaard gaat met passende veilige infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Tot slot vraagt gezonde mobiliteit om de juiste beleidskaders en inzet van de fiscale instrumenten om gedrag te sturen. Dit alles met oog voor het groeiend belang van circulair produceren en hergebruiken van waardevolle grondstoffen.

Standpunten RAI Vereniging

Haalbaarheid

Daarnaast is het vinden van een juiste balans tussen economische haalbaarheid, technische haalbaarheid en betaalbaarheid van mobiliteits­beleid een belangrijk speerpunt van RAI Vereniging. De uitkomst van deze balans is gezonde mobiliteit. Die balans is cruciaal voor een realistische, betaalbare en effectievere aanpak van mobiliteits­vraagstukken en zorgt uiteindelijk voor een breder draagvlak. Want gezonde mobiliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen. De mobiliteits­industrie is gereed voor de toekomst en klaar voor gezonde mobiliteit!

Download onderaan de pagina onze volledige standpuntennotitie.

Relevante downloads