Green Mobility

De auto-industrie staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van de vermindering van uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen (onder anderen NOx en fijnstof). Dit gekoppeld aan een zekerheid van energie voorziening uit verschillende delen van de wereld (energy security).

Naast de verdere ontwikkeling van de verbrandingsmotor zijn autofabrikanten bezig met het ontwikkelen van alternatieve aandrijflijnen. RAI Automotive Industry NL zet zich in om de diverse ontwikkelingen te ondersteunen in samenwerking met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel een lagere CO2 uitstoot en schadelijke emissies te verminderen.

RAI Automotive Industry NL opereert technologie onafhankelijk en steunt initiatieven zoals de verdere ontwikkeling van batterij elektrische powertrains, al dan niet met brandstofcellen, maar ook de verdere efficiency verhoging van de verbrandingsmotor al dan niet gekoppeld met alternatieve brandstoffen zoals synthetische brandstoffen, LMG, CMG en biobrandstoffen.

Ontwikkeling komende jaren
RAI Automotive Industry NL onderschrijft het klimaatakkoord zoals binnen het DKTI programma met haar activiteiten. Het organiseren van workshops, seminars en samenwerkingsverbanden levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij en industrie.


Contactpersoon
Gerard Koning
Gerard Koning
Programma Manager Green Mobility
+31 6 29 39 53 52
Agenda