Human Capital

RAI Automotive Industry NL kent ook een eigen Human Capital programma. Hieronder treft u beknopt het kader van dit programma, wat leidende factoren zijn, welke actielijnen we hanteren en wat onze ambitie is.

Kader
We kenmerken Automotive Human Capital als: “Automotive Human Capital; The value that employees, of all organizations, provide by application of skills, know-how and expertise. Industry invests in education and life-long-development to secure combined human quality and quantity for solving global challenges.”

Leidende factoren
Daar Human Capital een brede thematiek kent is strategische inzet binnen dit programma noodzakelijk. We laten ons leiden door de grote innovatie uitdagingen voor de industrie; De weg naar 0 verkeersdoden, geen uitstoot en optimale doorstroming/ bereikbaarheid. Overall spelen hierin ook macro factoren als “energy security”, urbanisatie en vergrijzing een rol.

Actielijnen
RAI Automotive Industry NL kan dit door haar regierol in de koppeling Onderwijs, Arbeidsmarkt & Innovatie, dit doen we binnen 5 verschillen actielijnen.

  1. Groei Automotive studenten
  2. Leven lang ontwikkelen (toekomstbestendig vormgeven)
  3. Internationale positie, Euregionaal werven
  4. Projecten (impact)
  5. Cross-sectorale benadering (Energie – Logistiek – High Tech Systemen en Materialen).

Uiteindelijk gaat het om het borgen/ creëren van de beschikbaarheid van gekwalificeerde krachten die in staat zijn oplossingen te ontwikkelen voor de cross sectorale uitdagingen van vandaag en morgen.

Ambitie
Een van de ambities is, ingegeven door het Klimaatakkoord, een pre-competetief “lead programma” op te starten. Een samenwerkingsverband dat de mogelijkheden vergroot voor kennisontwikkeling, kennisdeling en gezamenlijk gebruik van faciliteiten en investeringen in “human capital” en faciliteiten ten behoeve van de internationale groeimarkten “Energie Automotive Transitie” en/ of toekomst stads- & interstedelijke distributie.


Contactpersoon
Thomas van Berkel
Thomas van Berkel
Programma Manager Human Capital & Events
+31 6 18 28 09 73