Internationalization

De Nederlandse automotive-industrie is voor een groot deel afhankelijk van export. Van de totale omzet, ongeveer €20 miljard, is bijna 90% bestemd voor de export. Veruit het grootste automotive-export land is Duitsland (44%). Ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en de Verenigde Staten zijn belangrijke handelspartners.

holland high tech

RAI Automotive Industry NL zet zich in om haar leden te ondersteunen op internationaal gebied. Het gaat hierbij om het opbouwen en onderhouden van relaties, innovatiebevordering en handelsrelaties. Speciale focus ligt op Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

RAI Automotive Industry NL werkt samen met diverse partners om haar internationaliseringsstrategie succesvol in praktijk te brengen. Nationaal werken belangrijke partners samen in de topsector HTSM, waar onder de vlag van Holland High Tech internationaal wordt samengewerkt. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met verschillende Regionale Ontwikkel Maatschappijen (ROM’s).

In het buitenland maken we gebruik van de oren en ogen van het netwerk van de Nederlandse overheid. Het Innovatie Attaché-Netwerk in de verschillende landen is hierbij de vooruitgeschoven post. Dat geldt ook voor het netwerk van The Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Ontwikkeling komende jaren
Doelstelling van de internationaliseringsstrategie is innovatie- en handelsbevordering. De komende jaren staat de internationale automotive industrie voor grote veranderingen. Het is onze overtuiging dat de innovatieve partners van RAI Automotive Industry NL een grote bijdrage kunnen leveren aan verdere optimalisering van de automotive- en mobiliteitssector.  


Contactpersoon
Bram Hendrix
Bram Hendrix
Programma Manager Smart Mobility & Internationalisation
+31 6 28 35 99 64
Agenda
13 april 2021 t/m 15 april 2021