TALCOM

In 2018 diende ACE een aanvraag in voor de opzet van The Automotive Learning COMmunity (TALCOM) bij OP. Het project werd beoordeeld als beste voorstel en vervolgens gehonoreerd waarbij de Fontys Hogescholen fungeren als penvoerder.

ACE

Er is een bedrag van ruim € 5 miljoen beschikbaar en de looptijd is 3 jaar (2019 – 2021).

Het doel van de ACE Academy is een leeromgeving en leercultuur te realiseren waarin de vraag van werkgevers in de automotive sector en het aanbod van opleiders bij elkaar komen. De sector en de opleiders gaan intensief samenwerken aan het  stimuleren en faciliteren van een leven lang leren en de  verdere ontwikkeling van (toekomstige) werknemers. 

Uit dit project zal de ACE Academy worden ontwikkeld, die blijvend een opleidingsaanbod zal verzorgen voor de automotive professional gedurende zijn of haar gehele loopbaan.

Via deze link kunt u de website van TALCOM bezoeken.


Contactpersoon
Thomas van Berkel
Thomas van Berkel
Programma Manager Human Capital
+31 6 18 28 09 73