Smart Mobility

Wereldwijd sterven ieder jaar ruim 1,3 miljoen mensen in het verkeer. Onder jongeren is een verkeersongeval doodsoorzaak nummer één. Daarnaast zorgt congestie, met name in het verstedelijkt gebied, voor grote maatschappelijke kosten. Digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem en voertuigen kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van deze maatschappelijke uitdagingen.

Smart Mobility

Het thema Smart Mobility kan worden onderverdeeld in vier subthema's:

  • Cooperative driving
  • Automation
  • Connected with the cloud
  • Smart Mobility Services

In de nabije toekomst komen de eerste drie thema's samen en vormen ze Automated Driving.

RAI Automotive Industry NL zet zich in om de diverse ontwikkelingen te ondersteunen in samenwerking met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel een veiliger, flexibeler en comfortabeler mobiliteitsnetwerk.

Ontwikkeling komende jaren
Naast de ontwikkeling in het bestaande innovatieve automotive ecosysteem, zullen de komende jaren ook andere high-tech sectoren en onderwerpen connected raken via het onderwerp Smart Mobility. RAI Automotive Industry NL wil de cross-sectorale samenwerking bevorderen, onder andere door het organiseren van workshops, seminars en samenwerkingsverbanden.


Contactpersoon
Bram Hendrix
Bram Hendrix
Programma Manager Smart Mobility & Internationalisation
+31 6 28 35 99 64
Agenda