Trends in Mobiliteit in 2030

Trends in Mobiliteit in 2030

Hoe ziet mobiliteit in Nederland er over pakweg 20 jaar uit? Wat zijn de belangrijkste veranderingen waarmee ons dichtbevolkte en mobiele land te maken krijgt? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Om op die vragen antwoord te krijgen, ontwikkelde RAI Vereniging ‘Trends in mobiliteit in 2030’.

RAI Vereniging signaleert in dit visiedocument negen belangrijke trends die invloed zullen hebben op het voertuig­gebruik in 2030.

  • Flexibelere mobiliteits­keuzes;
  • De zoektocht naar alternatieve brandstoffen intensiveert;
  • Schaarste dwingt tot innovatie;
  • Senioren blijven langer mobiel;
  • Mobiliteit wordt steeds slimmer;
  • Politiek blijft onvoorspelbaar;
  • Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteits­gedrag;
  • Rendementsdruk dwingt branches tot andere verdienmodellen;
  • Betalen naar gebruik wordt de standaard.

2030

In de praktijk betekenen deze ontwikkelingen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden naar het delen van vervoermiddelen, flexibel gebruik en leenconcepten. Bezit wordt dus minder belangrijk dan beschikbaarheid. Bij de jonge doelgroep is die verschuiving al duidelijk waarneembaar. Er komen andere verdienmodellen, andersoortige voertuig­en en andere mobiliteits­concepten. Én betalen naar gebruik wordt standaard.

Mobiliteits­oplossing

De toenemende vraag naar kleine auto’s (downsizing), in combinatie met lagere omzetten, dwingt autofabrikanten tot het aanbieden van een ‘totale mobiliteits­oplossing’. Die oplossing bestaat niet alleen uit meer en andere voertuig­en, maar ook uit bijvoorbeeld andere producten, zoals batterijen en elektriciteit.

In de hele sector zal de concurrentie toenemen, ook in het aftersaleskanaal. Er zullen samenwerkingsverbanden ontstaan met energiemaatschappijen en met leveranciers van mobiliteits­diensten om de consument in de toekomst een compleet pakket te kunnen leveren, waarin fietsen, scooters, OV en deelconcepten zijn opgenomen.

De rol van importeurs verandert, waarbij meer de nadruk komt te liggen op lokale marketing en minder op fysieke distributie.

Relevante downloads