Disclaimer

Hoewel RAI Vereniging aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt RAI Vereniging geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt RAI Vereniging geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt RAI Vereniging geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.