Zoekresultaten

1 - 20 van de 1,000 resultaten

Aantal resultaten per pagina:  
 • Kilometertellerfraude

  Tellerfraude is het terugdraaien van de kilometerstand van een voertuig, doorgaans met de bedoeling de prijs van een voertuig kunstmatig en onrechtmatig op te drijven. Deze hardnekkige vorm van fraude kost Nederland jaarlijks zo’n 160 miljoen euro (bron: RDW). Kopers tellen teveel geld neer voor een...
 • Position Paper Kilometertellerfraude

  <>
 • RAI - Platform Toekomstbestendige Mobiliteit

  De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe, nog schonere, zuinigere, stillere en slimmere wegvoertuigen volgen elkaar in hoog tempo op. Om de kansen die verschillende innovaties bieden optimaal te benutten, is in toenemende mate méér dan alleen aanpassingen aan voertuigen nodig. Immers...
 • Bijeenkomst privéleaseregistraties

  07-12-2017

  Bijeenkomst voor leden van sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens
 • Amsterdam Light Parade

  07-12-2017

  Bijna 500 kleurrijk verlichte fietsers, longboarders en skaters cruisen op 10 december 2017 dwars door Amsterdam WEST.
 • RAI Vereniging lanceert publieksanimatie over nieuwe emissietest voor personenauto’s

  06-12-2017

  RAI Vereniging lanceert een publieksanimatie waarin op eenvoudige wijze uitleg gegeven wordt over de invoering van de ‘WLTP’-emissietest voor personenauto’s. De animatie heeft als doel om een breed publiek meer inzicht te geven in de manier waarop nieuwe auto’s op uitstoot van schadelijke stoffen...
 • Nieuwe regels voor biobrandstoffen

  07-12-2017

  Op 4 december ging de Tweede Kamer akkoord met de manier waarop staatssecretaris Van Veldhoven de Europese ILUC-richtlijn vastlegt in nieuwe Nederlandse regels voor het gebruik van biobrandstoffen.
 • Maandelijkse analyse autoverkopen

  07-12-2017

  Naast de prognose vooraf analyseert IHS Automotive ook maandelijks achteraf de personenautoverkopen in Nederland.
 • Forecast Flash Report Netherlands - November 2017

 • ANWB: 38% Nederlandse automobilisten vindt elektrisch rijden interessant

  06-12-2017

  De ANWB presenteerde deze week de ‘Elektrisch Rijden Monitor 2017’, waarmee zij in kaart wil brengen hoe de elektrische auto zich in Nederland ontwikkelt, hoe de consument daarop reageert en welke belemmeringen worden ervaren.
 • Bijeenkomst over privéleaseregistraties op 19 december

  06-12-2017

  Eerder organiseerden wij al een discussiebijeenkomst om te kijken of het mogelijk is om een registratiesysteem voor privéleaseregistraties op te zetten. Op 19 december geven we daaraan met een tweede bijeenkomst een vervolg.
 • Tarieven RDW 2018 op het gebied van toelatingen en keuringen

  05-12-2017

  De minister van IenW heeft de concept-RDW-tarieven voor 2018 goedgekeurd; deze zijn inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd. Veel tarieven voor typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen stijgen met 2 tot 4%.
 • Algemene wetgeving

  De technische eisen aan voertuigen in Nederland zijn al sinds het herziene Voertuigreglement (1995) gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU); voor wat betreft de technische eisen voor toelating tot de weg moet in Nederland voldaan worden aan de Richtlijnen van de EU, of de...
 • Staatscourant 2017-69053 - tarieven RDW 2018

 • RDW Tarievenoverzicht 2018

 • België heft per 1 januari tol op BE-combinaties

  05-12-2017

  De drie Belgische gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) hebben onlangs besloten om per 1 januari 2018 tol te gaan heffen op BE-combinaties. Dit zal op dezelfde wijze gaan als nu al voor vrachtauto’s wordt gedaan: middels een tolkastje.
 • Subsidie- en stimuleringsregelingen

  Er is een groot aantal subsidie- en stimuleringsregelingen in Nederland waarop de rijwiel- en automobielindustrie kan inschrijven. Decentrale overheden en de rijksoverheid stimuleren op tal van manieren innovatie en vergroening. Dit kan zijn op het niveau van voertuigen of technieken door schone...
 • RVO keert subsidiegelden vroeg uit dit jaar

  05-12-2017

  Krijgt u dezer geld van RVO op uw rekening? Dan heeft u waarschijnlijk het subsidiegeld uitbetaald gekregen dat u heeft aangevraagd vanuit de regeling Praktijkleren.
 • ITS en Slimme Mobiliteit

  De klant van de mobiliteitssector communiceert steeds meer digitaal. Doordat het aantal fysieke contactmomenten tussen consument en onze sector afneemt, neemt het belang van goede data en de toegang tot die data in belangrijke mate toe. Inmiddels wordt dit belang ook duidelijk onderkend door onze...
 • Wet- en regelgeving carrosserie- en trailerbouw

  Fabrikanten en importeurs van wegvoertuigen zijn gebonden aan wetgeving op Europees en nationaal niveau. De grote lijnen van deze wetgeving en de daarbij behorende uitvoerende instanties worden nader toegelicht in dit dossier.

Tag