Rijksoverheid start publiekscampagne klimaat

6 september 2019

In september start de overheid een publiekscampagne om Nederlanders in actie te krijgen voor het klimaat. Dat kan een kans zijn voor de leden van RAI Vereniging om onder de aandacht te brengen hoe hun producten en diensten bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en vooroordelen en misvattingen weg te nemen.

Rijksoverheid

De campagne gaat in september van start en bedrijven kunnen vanaf het begin al aanhaken. In oktober richt de campagne zich nadrukkelijk op het thema mobiliteit.

De bedoeling is dat, naast spotjes en andere publiciteit vanuit de overheid, ook bedrijven en organisaties het publiek gaan oproepen om in actie te komen voor het klimaat door hen erop te wijzen dat ze zélf iets kunnen doen. Laagdrempelig en met kleine stappen, zo is de gedachte.

Veel leden van RAI Vereniging hebben weliswaar weinig rechtstreekse contacten met consumenten, maar zij kunnen natuurlijk wél meedenken hoe hun producten bijdragen, en die boodschap op hun site zetten en eventueel via dealers en retail verspreiden. Of zij kunnen gericht in samenspraak met hun dealers een duurzame actie ontwikkelen richting consument.

Projectbureau EZK beoordeelt

Het projectbureau van het ministerie van EZK beoordeelt steeds, via onder meer advisering door Milieu Centraal, of een initiatief daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. Als EZK positief oordeelt, mag de betreffende partner -kosteloos- de slogan en het beeldmerk van de overheid gebruiken in relatie tot de actie of communicatie-uiting. EZK stelt daarvoor een online toolkit beschikbaar. Deelnemende bedrijven komen bovendien als partner met naam, logo en hyperlink op de campagnewebsite en worden ook uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten.

Zie voor meer informatie de site van het ministerie van EZK of neem contact op met de directie Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, via klimaatpartners@minezk.nl.