Nederlandse en Europese wetgeving elektrische fietsen

De fiets met elektrische trapondersteuning, hierna genoemd EPAC (Electrically Power Assisted Cycle), wordt volgens de bepalingen in de Richtlijn 2002/24 over bromfietsen voor de Wegenverkeerswet in Nederland beschouwd als een fiets mits het vermogen van de elektromotor niet meer bedraagt dan 0,25 kW en de maximumsnelheid niet meer is dan 25 km per uur.

Man op elektrische fiets naar het werk

Is dat niet het geval, dan wordt de EPAC gezien als een bromfiets en moet dan een Europese TypeGoedkeuring (ETG) hebben volgens Kaderverordening 168/2013 (de opvolger van Kaderrichtlijn 2002/24.

Nederlandse wetgeving
De wegenverkeerswetgeving (de regeling Voertuigen) kent geen typegoedkeuring voor fietsen zelf. Fietsen moeten bij gebruik op de openbare weg wel voldoen aan wat genoemd wordt de ‘permanente eisen’. Die zijn voor fietsen vrij summier. Het komt er op neer dat een frame geen scheuren of breuken mag vertonen, dat er een deugdelijke stuurinrichting is, een goedwerkende rem en een bel, en dat er bepaalde – al dan niet typegoedgekeurde - verlichting en retroreflectie aanwezig moet zijn.

Algemene Produktveiligheid
Voor consumentenprodukten waarvoor geen specifieke Europese regelgeving bestaat, heeft de EU de Richtlijn ‘Algemene Produktveiligheid’ (Richtlijn 2001/95) opgesteld.
Fietsen zijn een consumentenprodukt en er is voor fietsen geen specifieke Europese regelgeving in de vorm van een Richtlijn; fietsen vallen dus onder de Richtlijn Algemene Produktveiligheid (APV). Deze is in Nederland verwerkt in de Warenwet en richt zich op de fabrikanten en leveranciers van de produkten.

Europese normen
De Warenwet (en de Richtlijn APV) gaan over ‘veilige’ produkten, en over hoe aangetoond kan en moet worden dat een produkt voldoet aan de algemene veiligheidsvereisten.
De belangrijkste manier om aan te tonen dat aan die eisen wordt voldaan, is te voldoen aan de bepalingen van specifiek voor bepaalde producten opgestelde EN-normen (Europese Norm).
Voor een aantal categorieën fietsen zijn dergelijke EN-normen opgesteld.
Ook voor de categorie EPAC is een norm opgesteld: EN 15194:2009+A1:2011 (gepubliceerd in 2009 en gewijzigd in 2011)

Scope van EN 15194
De EN 15194 is er alleen in de Engelse en Franse taal; in de Engelstalige versie wordt als toepassinggebied omschreven:
“This European Standard is intended to cover electrically power assisted cycles of a type which have a maximum continuous rated power of 0,25 kW, of which the output is progressively reduced and finally cut off as the vehicle reaches a speed of 25 km/h, or sooner, if the cyclist stops pedalling.
This European Standard specifies safety requirements and test methods for the assessment of the design and assembly of electrically power assisted bicycles and sub-assemblies for systems using battery voltage up to 48 VDC or integrated a battery charger with a 230 V input.
This European Standard specifies requirements and test methods for engine power management systems, electrical circuits including the charging system for the assessment of the design and assembly of electrically power assisted cycles and sub-assemblies for systems having a voltage up to and including 48 VDC or integrated a battery charger with a 230 V input.”

De EN 15194 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als NEN-EN 15194:2009+A1:2011
Er wordt door de CEN ook gewerkt aan een aanpassing van de norm EN 15194. Sinds juli 2015 is de nieuwste ontwerp norm NEN-EN 15194:2015Ontw. als openbaar concept beschikbaar.