Focus Inspectie SZW in 2018 gericht op lasrook

23 januari 2018

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft in zijn jaarplan 2018 aangegeven dat richting de metaalbedrijven lasrook als hoofdthema gekozen is.

Lasrook is onderdeel van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gerelateerd aan drie specifieke metaalwerkzaamheden: lassen, verfverwerking en voorbehandeling van metalen.

Vanwege het vrijkomen van kankerverwekkend ChroomVI bij het lassen van rvs inspecteert de Inspectie specifiek of de beschermende maatregelen bij het lassen van rvs nog wel voldoen aan de nieuwe verlaagde grenswaarden voor Chroom VI.

Mocht u het hele jaarplan 2018 willen lezen zie: SZW Jaarplan 2018.