Corona en mobiliteit in debat Duurzaam Vervoer

5 juni 2020

Corona zet de reguliere politieke debatten momenteel behoorlijk op zijn kop. De meeste debatten vinden al niet meer mondeling plaats maar schriftelijk, en aan nagenoeg elk debat zit nu wel een coronarandje. Dit geldt ook voor het schriftelijk overleg over duurzaam vervoer, waarvoor de Kamer vorige week haar inbreng leverde.

waterstofauto voor Tweede Kamer

Tot onze (aangename) verrassing zagen we hierin veel standpunten en zorgen terug, die we recentelijk nog op papier zetten op verzoek van de Kamercommissie EZK. Die vroeg aan RAI Vereniging wat volgens ons de effecten van corona zullen zijn op de energietransitie.

Wie het verslag van het schriftelijk overleg naast het position paper van RAI Vereniging legt zal opvallen dat de volgende punten daarin terugkomen:

  • Onze oproep tot snelle publicatie van de subsidieregeling voor particulieren die emissievrij willen reizen
  • Zorgen over de hoeveelheid en de kwaliteit van (publieke) laadinfrastructuur, zowel voor personenauto’s en bestelwagens als voor trucks, en de financiering daarvan
  • Wenselijkheid van een sloopregeling voor oudere diesels
  • De noodzaak tot verjonging van het wagenpark, met niet alleen emissieloze auto’s maar allerlei technologieën
  • Vragen over de voortgang van emissieloze logistiek in steden, bij bestelbussen en vrachtverkeer; Kamerleden dringen aan op nakomen van afspraken over de zero-emissiezones, ook al is het nu ook voor hen een lastige tijd
  • Teleurstelling over het achterblijvende aantal waterstoftankstations en de potentie als alternatieve brandstof
  • Noodzaak om fietsgebruik te stimuleren door infrastructuur en fiscale regelingen, met daarbij de vraag naar het succes van de leasefiets
  • Onze zorgen over mogelijk uitstel van nieuwe concessies voor het openbaar vervoer (ov), wat ertoe kan leiden dat investeringen in duurzaam vervoer/elektrische bussen op de lange baan worden geschoven. De Kamer wil graag weten of en hoe de Staatssecretaris de ov-bedrijven gaat helpen. En of zij geplande investeringen naar voren wil halen, zodat de ontstane extra capaciteit meteen kan worden gebruikt om drukte te voorkomen
  • Het nut van alternatieve brandstoffen voor vervoer, zoals waterstof of de ontwikkeling van synthetische kerosine, dus naast de inzet op batterijen. De vraag is welke stappen de Staatssecretaris heeft ondernomen om ook deze vormen van duurzaam vervoer te stimuleren.

De vragen zijn al interessant, en we wachten nu met veel belangstelling de antwoorden af van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.