Arbeidsmarktonderzoek carrosseriebranche

30 september 2020

In opdracht van OOC werd begin 2020 een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd voor de carrosseriebranche. Naast carrosseriebouw omvat deze schadeherstel en specialisten (zoals ruitvervanging, autopoetsers, caravan- en camperherstellers enz.).

Waar mogelijk is van de cijfers ook een opsplitsing separaat voor de carrosseriebouw gemaakt. Waar dit niet is gedaan, is het goed om te weten dat 20% van de OOC-leden carrosseriebouwer is.

Tot voor kort stond de arbeidsmarkt fors onder druk. De coronacrisis heeft effect op de arbeidsmarkt, dit is meegenomen in het addendum (download bij dit bericht). Het is relevant voor de branche om haar arbeidsmarktpositie te kennen (ook in relatie tot andere techniek-branches). De samenstelling van de branche, waar de instroom vandaan komt en hoe het precies is gesteld met de uitstroom komen aan de orde. Er worden in dit arbeidsmarktonderzoek handvatten geboden voor na de coronacrisis.

Wat high-lights: het aantal parttimers is tussen 2007 en 2019 gestegen van 12.9 % naar 18.6 %. Jaarlijks wisselt 7% van de medewerkers binnen de branche van baan. Tussen de 20 en 25% van de werknemers jonger dan 25 jaar wisselt jaarlijks van baan.  De zij-instromers bestonden in 2018 voor 39% uit uitzendkrachten, 12% komt uit de handel en 10% uit de metaal. De nieuwe jonge instroom komt voor 2018 voor 19% uit de opleiding voertuigen/mobiele werktuigen, voor 6% uit de metaalopleiding en een gelijk percentage komt uit het middenkader engineering. De grootste instroom komt jaarlijks via uitzendbureaus, gevolgd door metaal-medewerkers en carrosseriebouwers uit niet-OOC-ondernemingen.

Bij de uitstroom: jaarlijks gaat tussen de 4 en 5% van de werknemers met pensioen en eenzelfde percentage verlaat jaarlijks de branche door arbeidsongeschiktheid. Van de uitstromers gaat een deel naar een ander carrosseriebouwerbedrijf (al dan niet lid van OOC). Ook is het percentage uitstromers onder de 25 jaar relatief groot.

In het verlengde hiervan: recent is er ook een update van het Arbeidsmarktdashboard van de gezamenlijke technische fondsen geweest: Arbeidsmarkttechniek.incijfers.nl


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993